Nasz adres:

      ul. Armii Ludowej 4/54
         00-571 Warszawa
           +48226254390

rodzinajazlowiecka@gmail.com

            

Powstanie lwowskie 1944
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Jutro w Domu Spotka z Histori odb璠zie si ciekawe spotkanie po鈍i璚one dzia豉lno軼i Armii Krajowej we Lwowie i w okr璕u Lwów, Akcji „Burza” na Kresach Po逝dniowo-Wschodnich i walkach o miasto toczonych w lipcu 1944 roku, operacji „Sejm” prowadzonej przez sowieckie organy bezpiecze雟twa przeciwko AK i Delegaturze Rz康u oraz dramatycznych losach 穎軟ierzy i oficerów represjonowanych przez w豉dze sowieckie. Opowie嗆 ilustrowana b璠zie fragmentami wspomnie i relacji uczestników walk o Lwów. Zapraszamy do udzia逝 w spotkaniu oraz zach璚amy do upowszechnienia tej informacji!
Wspó這rganizatorzy: Towarzystwo Mi這郾ików Lwowa i Kresów Po逝dniowo-Wschodnich Oddzia Sto貫czny, Stowarzyszenie „Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.
 
 
 
Uroczysto軼i Sandomierz 2024
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

W sobot, 15 czerwca 2024 r., na Rynku Starego Miasta w Sandomierzu odby造 si patriotyczne obchody ku czci 14. Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. W wydarzeniu uczestniczyli mi璠zy innymi: burmistrz Sandomierza Pawe Nied德ied, dowódca 3. Batalionu Radiotechnicznego pp趾 Wojciech Ku鄉ierczyk, zast瘼ca dowódcy 102. Batalionu Lekkiej Piechoty 10. 安i皻okrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Krzysztof St瘼niewski, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji pp趾 Janusz G這dowski, zast瘼ca Naczelnika Wydzia逝 Prewencji Micha Ordon, Kasztelan Chor庵wi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej Karol Bury, a tak瞠 przedstawiciele samorz康u miejskiego, grup i stowarzysze kultywuj帷ych tradycje pu趾ów kawaleryjskich II RP, rodziny U豉nów Jaz這wieckich, sympatycy rycerstwa, tury軼i i mieszka鎍y miasta.
Uroczysto軼i rozpocz窸y si defilad, podczas której przemaszerowa造 oddzia造 kawalerii i wojska pieszego. Nast瘼nie, w podnios貫j atmosferze, przeprowadzono uroczysty apel poleg造ch, oddaj帷 ho責 bohaterom, którzy po鈍i璚ili swoje 篡cie w obronie Ojczyzny. Po oddaniu symbolicznej salwy honorowej, Bart這miej Szel庵 opowiedzia zebranym o historii 14. Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich oraz jego powi您aniach z Sandomierzem.
Uczestnicy zgromadzeni tego dnia na sandomierskim Rynku mieli równie okazj wzi望 udzia w inscenizacji wkroczenia 14. Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich do Polski pod 好iatyniem. Ta 篡wa lekcja historii by豉 nie tylko ho責em dla dzielno軼i 穎軟ierzy, ale tak瞠 edukacyjn podró膨 w czasie. Autentyczne kostiumy oraz rekonstrukcja wydarze z 1919 roku przenios造 widzów w przesz這嗆, przypominaj帷 o heroizmie naszych przodków.
Po cz窷ci oficjalnej uroczysto軼i przenios造 si na plac Jana Paw豉 II, gdzie zorganizowano piknik 穎軟ierski. Jednym z kluczowych punktów popo逝dnia by造 pokazy kawaleryjskie w wykonaniu Chor庵wi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, które pozwoli造 podziwia niezwyk貫 umiej皻no軼i je寮zieckie kawalerzystów.
zdj璚ia: www.sandomierz.eu
Przekazanie lancy do klasztoru w Jaros豉wiu
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Mury Klasztoru Sióstr Niepokalanego Pocz璚ia Naj鈍i皻szej Marii Panny w Jaros豉wiu, w dniu 21 kwietnia bie膨cego roku, by造 鈍iadkiem podnios貫j uroczysto軼i za spraw cz這nków i sympatyków Rodziny Jaz這wieckiej. Stowarzyszenie skupiaj帷e weteranów 14 Pu趾u U豉nów Ich Rodzin oraz sympatyków, zgodnie z zobowi您aniem wobec tradycji oraz woli wyra穎nej, pod koniec lat 30. w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej, spe軟i這 swój obowi您ek wobec swoich weteranów i ojców. Przodków, którzy niemal przed 100 laty w osobach Prze這穎nej Generalneralnej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, Matki Zenony Marii Dobrowolskiej oraz dowódcy 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich pu趾ownika Edwarda Godlewskiego, wzajemnie ustalili w murach Klasztoru w Jaz這wcu na Podolu, aby w ka盥ym Klasztorze Zgromadzenia na terenie Polski, na znak 陰czno軼i Pu趾u z Siostrami Niepokalankami, znajdowa豉 si lanca kawaleryjska z proporczykiem w barwach U豉nów Jaz這wieckich.
Wykonuj帷 uroczyst deklaracj przes豉nia z Jaz這wca, w kolejnym ju miejscu sprawowania pos逝gi przez Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Pocz璚ia, Stowarzyszenie Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, zgodnie z obowi您uj帷ym przez tradycj zobowi您aniem, uroczy軼ie przekaza這 do Kaplicy Klasztornej w Jaros豉wiu Lanc U豉nów Jaz這wieckich.
Bezpo鈔ednio przed rozpocz璚iem uroczysto軼i cz這nkowie Zarz康u Rodziny Jaz這wieckiej udali si na przyklasztorny cmentarz, gdzie oddano cze嗆 i pomodlono si za dusz 如. Siostry Laurety na miejscu jej spoczynku. Siostra Laureta Zofia Wilczy雟ka by豉 szczególnie zwi您ana z U豉nami Jaz這wieckimi. Sama zanim wst徙i豉 do Zgromadzenia, by豉 uczestnikiem obrony Lwowa w 1918 roku podczas walk polsko – ukrai雟kich, za co otrzyma豉 stopie kaprala. Podczas wojny wywieziona zosta豉 ju jako Siostra z Jaz這wca na Syberi do 陰czy豉 do Armii genera豉 Andersa, by nast瘼nie do陰czy do 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich w Anglii, w którym dos逝篡豉 si stopnia starszego wachmistrza w korpusie o鈍iatowo-wychowawczym.
Delegacja Rodziny z這篡豉 równie wieniec pod obrazami b這gos豉wionych sióstr M. Marty i M. Ewy które za udzielanie pomocy 砰dom, partyzantom, organizacj tajnych kompletów zosta造 rozstrzelane przez Gestapo na przedmie軼iach S這nimia 18 grudnia 1942 roku.
Uroczysto嗆 rozpocz窸a si od oficjalnej zbiórki umundurowanych formacji w barwach U豉nów Jaz這wieckich i harcerzy z Hufca ZHP w Jaros豉wiu, oraz przyj璚ia meldunku, przez przyby陰 specjalnie na t okazj z Szymanowa pod Warszaw, Matk Prze這穎n Generaln Mari Leticj w asy軼ie prezesa Rodziny Jaz這wieckiej p趾. rez. Marka Dragana. Zgodny z wieloletni tradycj meldunek, maj帷y swoje pocz徠ki z lat przedwojennych z Klasztoru w Jaz這wcu, z這篡li: Andrzej Bury z Sandomierskiego O鈔odka Kawaleryjskiego w barwach 14 PUJ oraz Marek Babulewicz z Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 14 PUJ z Sochaczewa. W nast瘼stwie tego nast徙i這 powitanie przyby造ch skierowane przez Matk Generaln do uczestników zbiórki s這wami – „Czo貫m U豉ni!”, na co rozleg這 si gromkie „Czo貫m Matko Generalna!” – chóralnego powitania ochotniczych u豉nów, którzy w liczbie blisko 20 szabel stawili si przed jaros豉wskim Klasztorem.
Nast瘼nie wszyscy przybyli go軼ie udali si do kaplicy, gdzie Siostra Prze這穎na Maria Renata, jako gospodarz Klasztoru powita豉 celebransa ksi璠za Pra豉ta Kazimierza Gadza喚, przyby貫 na t uroczysto嗆 siostry z innych klasztorów, a tak瞠: kapitana Rafa豉 S瘯a z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Jaros豉wia, pp趾. Stefana Michalczaka honorowego prezesa ko豉 安iatowego Zwi您ku 皋軟ierzy Armii Krajowej w Rzeszowie, Burmistrza Miasta Jaros豉wia p. Waldemara Palucha, Dyrektora Muzeum Kamienica Orsettich p. Konrada Sawi雟kiego, Kierownika Muzeum Dzieduszyckich z Zarzecza p. Piotra Prymona, Hufiec ZHP Jaros豉w na czele z podharcmistrz Ma貪orzat Jaworowsk, poczet sztandarowy Szko造 Podstawowej Sióstr Niepokalanek – im. B這gos豉wionej Marii Darowskiej w Jaros豉wiu, a tak瞠 zgromadzonych cz這nków i sympatyków Rodziny Jaz這wieckiej z ca貫j Polski.
Podczas Mszy 安. Ksi康z Pra豉t w swoim kazaniu podkre郵a konieczno嗆 pod捫ania za przyk豉dem wytyczonym przez wielu polskich 鈍i皻ych, którzy przez wieki historii Polski dowiedli, 瞠 droga przez nich obrana by豉 s逝szna. Nawi您a przy tym do postawy u豉nów z 14 Pu趾u, którzy za swoj patronk obrali Pann Jaz這wieck i pod jej opiek wykazali si m瘰twem, zarówno w wielu bojach z nieprzyjacielem, jak równie w czasie pokoju, ci篹k prac wyrabiaj帷 patriotyczn postaw w wielu m這dych pokoleniach. Msza 安. zako鎍zy豉 si uroczystym od酥iewaniem „Modlitwy U豉na Jaz這wieckiego”.
W kulminacyjnym punkcie uroczysto軼i celebrans wezwa u豉nów ochotniczych s這wami: „Poczet z „Lanc U豉nów Jazlowieckich -  wprowadzi! Lanc z proporcem po przybyciu pocztu do o速arza odebra uroczy軼ie zgodnie z ceremonia貫m Prezes Rodziny Jaz這wieckiej, a nast瘼nie przekaza Ksi璠zu Pra豉towi, który zaprezentowa proporzec pochyleniem lancy na dwie strony 鈍iata. W dalszej kolejno軼i dokona umocowania lancy przy O速arzu oraz przyst徙i do uroczystego aktu po鈍i璚enia wypowiadaj帷 znamienite s這wami: „Panie Bo瞠, pob這gos豉w ten proporzec, który stanie u Twojego o速arza, w którego barwach walczyli i gin瘭i U豉ni Jaz這wieccy, a dzisiaj nosz 穎軟ierze Batalionu ze Stargardu w kraju i Misjach Pokojowych oraz ochotniczy kawalerzy軼i. W Imi Ojca i Syna i Ducha 安i皻ego, Amen."
Po b這gos豉wie雟twie i po鈍i璚eniu Lancy U豉nów Jaz這wieckich g這s zabra prezes Rodziny Jaz這wieckiej p趾. Marek Dragan, dzi瘯uj帷 Siostrze Prze這穎nej Renacie za 篡czliwo嗆 i pomoc w organizacji uroczysto軼i która przypada 105. rocznic zwyci瘰kiego boju U豉nów Jaz這wieckich 11 lipca 1919 roku pod Jaz這wcem w walkach o Ma這polsk Wschodni oraz 85. rocznic napa軼i hitlerowskich Niemiec na Polsk 1 wrze郾ia 1939 r. Prezes podkre郵i 瞠: „Obecny 2024 rok, w którym spe軟iamy wol naszych przodków, jest dodatkowo szczególny, gdy pomimo wschodniej trwogi wojennej, budzi si w jej obliczu nadzieja na wspólne zrozumienie z naszymi najbli窺zymi s御iadami zza wschodniej granicy, wytyczaj帷 nowy rozdzia we wspólnych relacjach pomi璠zy bratnimi narodami.” A przyk豉dem tego jest ostatnia nowina, 瞠 w豉dze obwodu z Tarnopola, oficjalnie przekaza造 drug cz窷 skrzyd豉 Klasztoru w Jaz這wcu we w豉danie Panienki Jaz這wieckiej, za spraw Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Pocz璚ia Naj鈍i皻szej Marii Panny, które od 1988 roku s逝膨 tamtejszej spo貫czno軼i. P趾. Dragan wyrazi równie nadziej, 瞠 w nieodleg貫j przysz這軼i uda si tam zamie軼i lanc z barwami U豉nów Jaz這wieckich, aby w ten sposób po 85 latach proporce - ó速e z bia陰 篡趾 po 鈔odku tam powróci造 i przypomina造 tradycje i wi瞛y Sióstr oraz U豉nów z Ich Hetmank z Jaz這wca.
W nast瘼stwie zako鎍zenia uroczysto軼i w Kaplicy Klasztornej Siostra Prze這穎na Renata zaprosi豉 uczestników mszy 鈍. i wszystkich go軼i do auli Klasztornej na pokaz filmu „Od stepów Kubania do niepodleg這軼i” w re篡serii Jerzego Oleszkowicza dokumentuj帷ego dzieje powstania i histori 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich.
Emisj filmu poprzedzi造 pozdrowienia przekazane przez M. Dragana do uczestników uroczysto軼i skierowane od Prezesa Honorowego Rodziny Jaz這wieckiej Jana Gromnickiego z Warszawy. Po tym, prezes Rodziny Jaz這wieckiej wr璚zy listy gratulacyjne na r璚e organizatorów spotkania w osobach Paw豉 Fedora, Marcina Kurowskiego, Andrzeja Burego oraz Marka Babulewicza.
Go軼inno嗆 Sióstr Niepokalanek zosta豉 natomiast po raz kolejny potwierdzona smacznym pocz瘰tunkiem tak, by go軼ie przybyli ze wszystkich stron Polski wracali pokrzepieni nie tylko duchem, ale i cia貫m
 
Przekazanie lancy do klasztoru w Jaros豉wiu
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Wielkanoc 2024
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

J霩efa W璕ierska
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Rodzina Jaz這wiecka z 瘸lem przyj窸a wiadomo嗆 o 鄉ierci 酥. Józefy W璕ierskiej, wieloletniej naszej Cz這nkini, Ma鹵onki kpt. Jerzego W璕ierskiego, dowódcy szwadronu Oddziaów Le郾ych 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich w Bi趾ach pod Lwowem, wi篥nia 豉grów sowieckich, po wojnie profesora Politechnik w Gliwicach i Warszawie, historyka lwowskiej Armii Krajowej. Jako sybiraczka, po powrocie doi Polski i zawarciu ma鹵e雟twa z Profesorem, przez wiele lat wspiera豉 ma鹵onka w jego pracach historycznych , dzia豉niach kombatanckich, dla pami璚i o lwowskiej Armii Krajowej i innych organizacji niepodleg這軼iowych oraz pracach naukowych. Wspania豉 Polka i Patriotka, dbaj帷a o wychowanie m這dych pokole w duchu tradycji niepodleg這軼iowej i pami璚i o Kresach. Po 鄉ierci m篹a zamieszkiwa豉 o córki w Bielsku Bia貫j, gdzie zmar豉 w dniu 15 stycznia 2024 roku. Pochowana 20 stycznia w grobie rodzinnym na Cmentarzu p.w. Najdro窺zej Krwi Pana Jezusa w Bystrej. Rodzinie 酥. Pani Józefy, sk豉damy wyrazy g喚bokiego wspó販zucia. Ciekawa rozmowa z p. Józef zrealizowana przez Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z lutego 2022 dost瘼na jest pod poni窺zym linkiem https://www.youtube.com/watch?v=jEjjNdvmvmg&t=1s
 
Wigilia w Szymanowie - 2024
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Zgodnie z trwaj帷ym od 1925 roku zwyczajem, zapocz徠kowanym przez porucznika W豉dys豉wa Nowackiego z 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, corocznie gówna siedziba Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Pocz璚ia Naj鈍i皻szej Marii Panny, w dniu 鈍i皻a Patronki Niepokalanek, a tak瞠 U豉nów ze Lwowa, jest miejscem spotkania oraz wspólnej modlitwy o 豉sk dla sióstr nosz帷ych bia造 habit i kawalerzystów w zielonych mundurach, którzy obrali Jaz這wieck Pani za Swoj Hetmank.
Równie 16 grudnia 2023 roku Siostry Niepokalanki tradycyjnie go軼i造 w siedzibie zgromadzenia w Szymanowie, nieopodal Warszawy delegacj kawalerzystów z 14. batalionu U豉nów Jaz這wieckich ze Stargardu. Tegoroczne spotkanie, jak zawsze rozpocz窸o si tradycyjnie od z這瞠nia meldunku Matce Generalnej, Prze這穎nej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, przez delegacj wspó販zesnych u豉nów ze stargardzkiego 14 batalionu. Obok 穎軟ierzy w szyku stan瘭i równie cz這nkowie stowarzysze kawaleryjskich w mundurach historycznych w barwach 14. Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich z Sandomierza, Wroc豉wia i Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa. Obecna by豉 równie delegacja ze Stowarzyszenia im. 22 Pu趾u U豉nów Podkarpackich. W trakcie przyjmowania raportów przez Matk Generaln Mari Leticj Skur, w asy軼ie podpu趾ownika Daniela Pawlaka – dowódcy 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich, poszczególne patrole meldowa造 swoje przybycie – „Aby tradycji sta這 si zado嗆”.
Jako pierwszy meldowa ppor. Tymoteusz Górka (z-ca d-cy kompanii logistycznej), jako dowódca delegacji 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich wraz z pocztem sztandarowym wystawionym przez 3 komp. piech. zmot. – w sk豉dzie ppor. Przemys豉w Kali雟ki, sztandarowy st. szer. spec. Jacek Pi篡雟ki, asystuj帷y st. kpr. Piotr Mróz. Po u豉nach ze Stargardu raport z這篡 Andrzej Bury – komendant Sandomierskiego O鈔odka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pu趾u U豉nów. Nast瘼ny meldunek z這篡 Rafa Ciu熥a – wice prezes zarz康u Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 PUJ z Wroc豉wia. Natomiast raport za Grup Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa z這篡 Marek Babulewicz, a Pawe Kibil za patrol Stowarzyszenia im. 22 Pu趾u U豉nów Podkarpackich. Po przegl康zie patroli, miejsce centralne przed frontem szyku zaj窸a Prze這穎na Generalna i pozdrowi豉 przyby貫 patrole pozdrowieniem „Czo貫m U豉ni!”, na co kawalerzy軼i chóralnie i gromko odpowiedzieli „Czo貫m Matko Generalna!”
Zamys przybycia patrolu U豉nów Jaz這wieckich do klasztoru Sióstr Niepokalanek zrodzi si w sercu por. Nowackiego, który jako u豉n-ochotnik 2-go szwadronu 14 Pu趾u U豉nów, w trakcie najtrudniejszych chwil trzydniowej bitwy pod Jaz這wcem, w dniach 11-13 lipca 1919 roku, 郵ubowa, 瞠 po szcz窷liwym zako鎍zeniu wojny powróci tutaj do klasztoru, by osobi軼ie z這篡 ho責 Niepokalanej. Wówczas, w czasie walk nieopodal klasztoru Sióstr Niepokalanek w 1919 roku, podczas wojny z Ukrai鎍ami o Ma這polsk Po逝dniowo - Wschodni, w鈔ód uczestników tego boju 篡wa by豉 równie legenda, 瞠 … „w najkrytyczniejszej chwili walki z przewa瘸j帷ymi si豉mi wroga, nad klasztorem, w wie鎍u bia造ch ob這ków, zjawi豉 si jasna posta Naj鈍i皻szej Marii Panny, okrywaj帷a p豉szczem klasztor, a z d這ni Jej sp造wa造 ku ziemi snopy jasno-z這cistych promieni, obejmuj帷e u豉nów, którzy w aureoli tych promieni szli do swej decyduj帷ej szar篡”. Po zako鎍zeniu zawieruchy wojennej z lat 1919 - 1920, ju jako porucznik, W豉dys豉w Nowacki przepojony kultem do Matki Boskiej Jaz這wieckiej, postanowi wype軟i 郵ub i z這篡 jej ho責. Porucznik odby konno swój marsz - pielgrzymk do Jaz這wca, odleg貫go o 150 km od Lwowa, sam i bez luzaka w warunkach zimy kresowej, w grudniu 1925 roku. Na noclegi zatrzymywa si w napotkanych i odosobnionych zagrodach wiejskich. Swojego ukochanego czterono積ego towarzysza, „Mocnego” sam czy軼i i karmi. Na wszelkie uprzejme zaproszenia okolicznego ziemia雟twa, jak te za proponowan pomoc ze strony ludno軼i, serdecznie dzi瘯owa, lecz jej nie przyjmowa. Wielkie zdziwienie, a zarazem poruszenie wywar這 przybycie na podwórzec klasztorny w Jaz這wcu samotnego je寮嬈a - u豉na Jaz這wieckiego. Gdy dowiedziano si, w jakim celu przybywa, wzruszenie opanowa這 obecne siostry klasztorne. Niespodziewany go嗆 by przyj皻y ze czci i wielkim uznaniem.
Od tego momentu ju zwyczajowo, w okolicach 8 grudnia – w dniu 安i皻a Naj鈍i皻szej Marii Panny Niepokalanego Pocz璚ia, a zarazem 安i皻a Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, rusza豉 konno delegacja 14 Pu趾u U豉nów do klasztoru Jaz這wieckiego. W sk豉d patrolu wchodzili, w pierwszym rz璠zie oficerowie najm這dszej promocji oraz u豉ni najm這dszego rocznika, s逝膨cego w 14 Pu趾u we Lwowie. Por. Nowacki, wyruszaj帷 z pocz徠kiem grudnia 1925 roku ze Lwowa do Jaz這wca, nie wiedzia o tym, 瞠 wype軟iaj帷 swoje 郵ubowanie, spe軟ia równocze郾ie wizj jednej z zakonnic. Bowiem, w kronice klasztoru Sióstr Niepokalanek w Jaz這wcu istnia zapisek pod nazw: „Wizja zakonnicy”, w której na kilkana軼ie lat przed wybuchem I-szej Wojny 安iatowej, wtedy gdy jeszcze ma這 kto 鄉ia豚y my郵e o upadku Habsburgów, gdy bia貫 siostry, cichsze ni my郵enie, sz造 jak co dzie na poranne mod造 do kaplicy, wypad豉 ku nim w stanie uniesienia i pe軟a emocji, bia豉 jak one, mistyczka - gor帷a patriotka. …„widzia豉m ich we 郾ie – mówi豉 przej皻a. Jak 篡wi. Wje盥瘸li tu na dziedziniec. Na pewno polscy u豉ni! Pozna豉m ich po czapkach. Mieli chor庵iewki na lancach. "Na pewno polscy u豉ni!” S這wo sta這 si cia貫m i u豉ni ze Lwowa byli ju sta造mi go嗆mi w Klasztorze Jaz這wieckim do 1939 roku i tragicznej chwili wybuchu II-giej Wojny 安iatowej. Ostatni raz U豉ni Jaz這wieccy oddali ho責 Swojej Patronce 10 lipca 1939 roku, w nast瘼ny dzie po koronacji Statui Pani Jaz這wieckiej przez Prymasa Polski kardyna豉 Augusta Hlonda. Wojna zmieni豉 wszystko. W 1947 roku 14 Pu趾 U豉nów Polskich Si Zbrojnych na Zachodzie zosta rozformowany cz窷 穎軟ierzy wróci豉 do kraju,  a oficerowie w wi瘯szo軼i zostali w Anglii lub udali si na tu豉czk po ca造m 鈍iecie szukaj帷 dla siebie nowego bezpiecznego 篡cia, gdy dla nich nie by這 miejsca w nowej komunistycznej Polsce. Natomiast Siostry z Jaz這wca równie tyle, 瞠 rok wcze郾iej bowiem w 1946 roku, wraz ze Statu Pani Jaz這wieckiej wygnane zosta造 z Podola przez w豉dze sowieckiej Rosji i zmuszone do opuszczenia swojej siedziby, udaj帷 si do powojennej Polski, w wyznaczonych przez mocarstwa nowych granicach, w których nie by這 miejsca dla Lwowa i Jaz這wca. Ostatnia liturgia Mszy 鈍. w kaplicy klasztornej w Jaz這wcu zosta豉 odprawiona 7 maja 1946 r. „Wygnanka z Jaz這wca” w transporcie repatriantów, po niespe軟a 3 tygodniach podró篡, dotar豉 do Szymanowa 24 czerwca 1946 r., aby  w nowym miejscu - tu, u wrót stolicy, czuwa nad Ojczyzn, nie嗆 pomoc i nadziej.
Po zako鎍zeniu II-giej Wojny 安iatowej tradycja „Patrolu Jaz這wieckiego” jednak nie zgin窸a. Weterani 14 Pu趾u U豉nów, którzy znale幢i si w kraju w nowej, powojennej rzeczywisto軼i, wrogiej tradycji niepodleg這軼iowej i wojsku przedwojennej Rzeczpospolitej, nie zapomnieli o swojej Hetmance. Mimo wielu trudno軼i, cz瘰to zwi您anych z wi瞛iennymi prze郵adowaniami, w miar mo磧iwo軼i starali si odwiedza Swoj Patronk, tym razem ju w Szymanowie ko這 Warszawy. Wi篥 u豉nów i ich rodzin ze Zgromadzeniem Niepokala雟kim, by豉 wi璚 kontynuowana mimo szeregu trudno軼i, sprawianych przez powojenne w豉dze komunistycznej Polski. Dawni kawalerzy軼i spod Jaz這wca oraz Wólki W璕lowej, skupieni w nieoficjalnym 鈔odowisku Jaz這wiaków w Kraju oraz delegaci Ko豉 14 Pu趾u U豉nów z Londynu, odwiedzali Swoj Hetmank i siostry Niepokalanki, zazwyczaj na pami徠k bojów z okresu Kampanii Wrze郾iowej 1939 roku. Od 1984 roku towarzyszyli im harcerze nawi您uj帷y do tradycji U豉nów Jaz這wieckich z 28 Dru篡ny Starszoharcerskiej z Gryfina, nieopodal Szczecina oraz 14 Dru篡ny Harcerskiej „D瑿y” z Wroc豉wia. W latach dziewi耩dziesi徠ych w Szymanowie zawitali wraz z weteranami druhowie z 14 Dru篡ny Harcerskiej z Sochaczewa. Natomiast w lipcu 1996 roku, wraz z weteranami 14 pu趾u u豉nów ze Lwowa, u stóp Naj鈍i皻szej Marii Panny stawili si te oficerowie nowo sformowanej 6 Brygady Kawalerii Pancernej ze Stargardu Szczeci雟kiego, którzy przygotowywali si w豉郾ie do przej璚ia tradycji 6 Brygady Jazdy oraz Podolskiej Brygady Kawalerii, w tym historycznych jej pu趾ów z 14. U豉nów  Jaz這wieckich na czele. Od tego momentu, zgodnie z przej皻ym dziedzictwem pu趾u ze Lwowa, ponownie, tym razem 穎軟ierze z 1 batalionu czo貪ów im. 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, corocznie w grudniu przybywali do Szymanowa – Aby tradycji sta這 si zado嗆. Teraz zwyczaj ten kontynuuje przeformowany z jednostki pancernej na piechoty zmotoryzowanej 14  batalion U豉nów Jaz這wieckich.
Tegoroczne spotkanie cz這nków i sympatyków Rodziny Jaz這wieckiej, w dniu 16 grudnia 2023 roku, mia這 szczególny charakter, gdy na uroczysto軼i przyby równie minister Jan Józef Kasprzyk - szef Urz璠u do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wraz z przyby陰 delegacj urz璠u, wzi掖 udzia w uroczystej zbiórce przed murami klasztoru i obserwowa meldunki delegacji 鈔odowisk zwi您anych z Rodzin Jaz這wieck. Po uroczysto軼i z這瞠nia meldunków przez patrole Jaz這wieckie, licznie zebrani sympatycy i cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej udali si do auli klasztornej, znajduj帷ej si pod kaplic Sanktuarium Panienki Jaz這wieckiej, aby zgodnie z planem obejrze Jase趾a przygotowane dla go軼i przez m這dzie z tutejszego liceum, prowadzonego przez Siostry w szymanowskim Klasztorze. Jase趾owy spektakl zosta jednak poprzedzony krótk uroczysto軼i, w trakcie której minister Kasprzyk uhonorowa 字odowisko Jaz這wieckie, a mianowicie Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Pocz璚ia Naj鈍i皻szej Marii Panny oraz Stowarzyszenie Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich odznaczeniami pa雟twowymi „Pro Bono Poloniae”, w uznaniu szczególnych zas逝g  w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodleg這軼iowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim spo貫cze雟twie, a tak瞠 kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy  o tradycjach niepodleg這軼iowych. Wyró積ienie w imieniu Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek z r彗 ministra odebra豉 Prze這穎na Generalna Maria Leticja Skura, a w imieniu Rodziny Jaz這wieckiej – Marek Dragan, Prezes stowarzyszenia. Ponadto, medalem „Pro Bono Poloniae” odznaczony zosta Jan Gromnicki – Prezes Honorowy Rodziny Jaz這wieckiej, które pod jego nieobecno嗆 odebra syn Marcin Gromnicki. W trakcie uroczysto軼i minister Kasprzyk wyró積i równie medalami „Pro Patria” indywidualnie nast瘼uj帷ych cz這nków Rodziny Jaz這wieckiej i osob zas逝穎n dla promowania historii 14 Pu趾u U豉nów:
1. Hanna Kunachowicz - za這篡ciel Stowarzyszenia Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Od wielu lat czynnie zwi您ana z weteranami i 鈔odowiskiem U豉nów Jaz這wieckich w celu upami皻nienia  i promowania tradycji i zas逝g bojowych 14 PUJ. 皋na syna dowódcy 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich p趾. Andrzeja Kunachowicza. Uczestnik i organizator szeregu uroczysto軼i i wydarze zwi您anych z upami皻nieniem dziedzictwa U豉nów Jaz這wieckich i polsko嗆 Kresów dawnej Rzeczpospolitej.
2. Maria ó速owska - za這篡ciel Stowarzyszenia Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Od lat 70. ub. wieku zwi您ana z weteranami i 鈔odowiskiem U豉nów Jaz這wieckich w celu upami皻nienia  i promowania tradycji i zas逝g bojowych 14 PUJ. Córka oficera 14 PUJ por. Jana Serwatowskiego. Wieloletni cz這nek w豉dz Rodziny Jaz這wieckiej oraz zaanga穎wana upami皻nianie dziedzictwa U豉nów Jaz這wieckich i polsko嗆 Kresów dawnej Rzeczpospolitej.
3. Anna Kupidura - od pocz徠ku powstania Stowarzyszenia 軼i郵e zwi您ana z weteranami  i 鈔odowiskiem U豉nów Jaz這wieckich wspieraj帷 organizacyjnie szereg przedsi瞝zi耩 maj帷ych na celu upami皻nienie i promowanie tradycji i dziedzictwa 14 PUJ. Wnuczka u豉na  14 Pu趾u U豉nów  Janusza Henryka Pobóg – Gurskiego.
4. Marek Babulewicz - wieloletni cz這nek Rodziny Jaz這wieckiej zaanga穎wany w kultywowanie i upami皻nianie historii i tradycji 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Zaanga穎wany w opiek nad grobami poleg造ch i zmar造ch U豉nów Jaz這wieckich. Dru篡nowy 14 Dru篡ny Harcerskiej  im. 14 PUJ, Kierownik i za這篡cie Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 PUJ promuj帷ej i upami皻niaj帷ej dziedzictwo U豉nów Jaz這wieckich i polsko嗆 Kresów dawnej Rzeczpospolitej.
5. Marek Dragan - za這篡ciel Stowarzyszenia Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Od 1984 roku zwi您any z weteranami i 鈔odowiskiem U豉nów Jaz這wieckich w celu upami皻nienia i promowania tradycji i zas逝g bojowych 14 PUJ. Wspiera dzia豉nia w 1996 r. w przekazaniu przez Ko這 Pu趾owe z Londynu tradycji 14 Pu趾u U豉nów wspó販zesnej jednostce wojskowej  w Stargardzie. W latach 1983 – 1985 za這篡ciel i dru篡nowy 28 Dru篡ny Starszoharcerskiej im. 14 PUJ w Gryfinie. Cz這nek w豉dz Stowarzyszenia Rodz. 14 PUJ, wieloletni wiceprezes i od 2021 roku Prezes Rodziny Jaz這wieckiej. Od 2000 roku Redaktor Naczelny Biuletynu „U豉n Jaz這wiecki”.
6. Krzysztof Go寮zik – od lat zwi您any z Rodzin Jaz這wieck w zakresie kultywowania i upami皻niania historii i tradycji 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Zaanga穎wany w opiek nad grobami poleg造ch i zmar造ch U豉nów Jaz這wieckich. Dokumentalista i badacz dziejów Pu趾u. Poprzez swoje dzia豉nia przyczyni si do odnalezienia lub opisania grobów U豉nów Jaz這wieckich, w tym dowódcy pu趾u poleg貫go 19 wrze郾ia 1920 roku nad Bugiem, rotmistrza Micha豉 Beliny – Pra禦owskiego i innych poleg造ch w trakcie kampanii Wrze郾iowej 1939 roku. Osobi軼ie zwi您any rodzinnie z oficerem 14 PUJ rotmistrzem Bronis豉wem Skuliczem.
Na zako鎍zenie uroczysto軼i  g這s zabra minister Kasprzyk kieruj帷 do zgromadzonych nast瘼uj帷e s這wa:
Ciesz si, 瞠 w tym przed鈍i徠ecznym czasie mog wraz z Pa雟twem przyby do Hetmanki Polskiej Kawalerii - Matki Bo瞠j Jaz這wieckiej, aby dzi瘯owa za niepodleg這嗆 i prosi Matk Bo膨, o to, aby da豉 szcz窷cie i spokój tej ziemi, jak wybrzmiewa w pie郾i modlitwy U豉nów Jaz這wieckich. Niech ten czas przed鈍i徠eczny, niech to wszystko co czyni Pa雟two dla Rzeczypospolitej, dla historii, dla tradycji przyniesie w豉軼iwe owoce. Niech umacnia nas w przekonaniu, 瞠 niepodleg這嗆 jest najwa積iejsza, ale niech umacnia nas w tym przekonaniu, które by這 oczywiste dla kawalerzystów II Rzeczypospolitej, 瞠 nie mo積a odrzuci tradycji, 瞠 nie mo積a rozdzieli warto軼i narodowych od warto軼i chrze軼ija雟kich. Niech to wszystko, co by這 udzia貫m pokolenia II Rzeczypospolitej, pokolenia ws豉wionego w bojach 14. Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich b璠zie te udzia貫m nas, wspó販zesnych, którzy tworzymy wspó販zesn Polsk i chcemy j przenie嗆 w przysz這嗆.
Nast瘼nie, w imieniu wyró積ionych podzi瘯owa豉 pani profesor Hanna Kunachowicz specjalnym listem, który odczyta豉 wnuczka Agata Stachura. G這s zabra豉 równie pani Maria ó速owska. W ko鎍owej cz窷ci uroczysto軼i, korzystaj帷 z okazji g這s zabra równie pan Tomasz Dudek - prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem – reprezentuj帷y barwy bratniego 9 Pu趾u U豉nów Ma這polskich, a tak瞠 gówny inicjator i wspó豉utor projektu Pomnika Chwa造 Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy 好iatyckiej (ods這ni皻ego 28 sierpnia 2022 r.), w miejscu zwyci瘰kiego boju jazdy polskiej z bolszewick 1 Armi Konn Siemiona Budionnego. Prezes Dudek razem z Prezesem Draganem (który wraz z Polskim Klubem Kawaleryjskim by wspó赧nwestorem pomnika), wspólnie podzi瘯owali ministrowi za pomoc w realizacji budowy monumentu pod Komarowem, wr璚zaj帷 wyró積ienie w formie Medalu Ods這ni璚ia Pomnika Chwa造 Kawalerii i Artylerii Konnej. W dalszej kolejno軼i, zgodnie z planem uczniowie koedukacyjnego Liceum Ogólnokszta販帷ego Sióstr Niepokalanek wystawili tradycyjne Jase趾a nawi您uj帷e do wspó販zesnych czasów, które spotka這 si z gor帷ym i serdecznym odbiorem.
Kulminacyjnym punktem spotkania Rodziny Jaz這wieckiej w Szymanowie by豉 uroczysta Msza 安i皻a w Sanktuarium MB Jaz這wieckiej odprawiona przez Ksi璠za Paw豉 Kozakowskiego. Liturgi zako鎍zy這 wspólne od酥iewanie w kaplicy szymanowskiej – jak niegdy w Jaz這wcu – Modlitwy U豉na Jaz這wieckiego - Szcz窷cie i spokój daj tej ziemi, Pani, co krwi sp造n窸a w鈔ód wojen, po穎gi… Jej s這wa napisa porucznik W豉dys豉w Nowacki, niestety poleg造 w stopniu majora podczas Kampanii Wrze郾iowej 1939 roku.
Po Mszy 安i皻ej, cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej wraz przyby造mi go嗆mi, udali si wspólnie do refektarza, gdzie siostry podj窸y zgromadzonych 鈍i徠eczn wigili. ζmanie si op豉tkiem i sk豉danie 篡cze zosta這 poprzedzone odczytaniem Ewangelii o Narodzinach Jezusa i od酥iewaniem kol璠y.
Ostatnim punktem tegorocznego spotkania w Szymanowie by這 Walne Zebranie Cz這nków Rodziny Jaz這wieckiej w auli Klasztoru poprzedzone odegraniem Marsza 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Nast瘼nie dowódca 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich pp趾 Daniel Pawlak wr璚zy, nieobecnym na tegorocznym lipcowym 鈍i璚ie batalionu w Stargardzie, Odznaki Pami徠kowe, m.in. Marcinowi Gromnickiemu, Annie Kupidurze oraz Paw這wi Fedorowi – skarbnikowi zarz康u stowarzyszenia. Pan Marcin Gromnicki z kolei odczyta pismo Prezesa Honorowego p. Jana Gromnickiego, skierowane do zgromadzonych, w którym przekazywa s這wa gor帷ych pozdrowie  i podzi瘯owania za dotychczasow dzia豉lno嗆. Ponadto, dowództwo batalionu przekaza這 na r璚e Matki Generalnej siostry Leticji, na pami徠k spotkania op豉tkowego, Tableau ze znakami 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich. Oprócz tego, pu趾ownik Pawlak przekaza Prezesowi Rodziny Jaz這wieckiej Odznak Pami徠kow batalionu, dla weterana 14 Pu趾u U豉nów na Zachodzie rtm. w st. spocz. Jana Brzeskiego z Rytra, aby w jego imieniu wr璚zy te wyró積ienie od batalionu. Podkre郵i przy tym, 瞠 czyni to z powodu wyznaczenia go na kolejne stanowisko s逝瘺owe i w zwi您ku z tym, w dniu 11 stycznia 2024 roku, odb璠zie si uroczysto嗆 przekazania obowi您ków dowódcy 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich nowemu dowódcy pp趾. Maciejowi Szy趾owskiemu, zapraszaj帷 zebranych na t uroczysto嗆.
Ponadto, w trakcie zebrania mia這 miejsce inne wa積e dla Rodziny Jaz這wieckiej wydarzenie.  Pan Tomasz Dudek - prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, a tak瞠 gówny inicjator i wspó豉utor projektu Pomnika Chwa造 Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy 好iatyckiej (ods這ni皻ego 28 sierpnia 2022 r.), wr璚zy uroczy軼ie dowódcy 14 batalionu pp趾. Pawlakowi akt nadania kopii odznaki 14 Pu趾u U豉nów,  która w postaci tablicy betonowej z odlan odznak Jaz這wieckiego Pu趾u, w rozmiarach jaka znajduje si na Pomniku w Wolicy 好iatyckiej, wkrótce trafi do Sali tradycji jednostki w Stargardzie. Podobne akty nadania wr璚zone zosta造 18 listopada br. w Zamo軼iu, w trakcie uroczystej Gali Chwa造 Kawalerii i Artylerii Konnej, z udzia貫m reprezentacji oddziaów kawalerii ochotniczej dla dowódców oraz przedstawicieli jednostek wojskowych, dziedzicz帷ych wspó販ze郾ie tradycje poszczególnych pu趾ów. Ze wzgl璠u na zadania realizowane w tym czasie na wschodniej granicy Polski, delegacja 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich nie uczestniczy豉 w zamojskiej Gali, dlatego dope軟iono tego wyró積ienia podczas spotkania w Szymanowie. W tegorocznym spotkaniu, wraz z dowódc 14 batalionu UJ, w sk豉dzie delegacji byli równie st. chor. sztab. Daniel Kowalewski – starszy podoficer dowództwa, por. Julian Abramowicz – dowódca komp. dowodzenia oraz st. chor. sztab. Daniel Procek – szef 4 komp. piech. zmot. W trakcie zebrania uczestnicy spotkania podpisali równie listy z 篡czeniami 鈍i徠ecznymi  i noworocznymi, od Rodziny Jaz這wieckiej, do nieobecnych z powodów obiektywnych Prezesa Honorowego Jana Gromnickiego oraz 101 letniego rtm. w st. spocz. Jana Brzeskiego.
Po oficjalnym rozpocz璚iu zebrania wybrano przewodnicz帷ego i jego zast瘼c oraz sekretarza, w nast瘼stwie czego przyst徙iono do realizacji poszczególnych punktów zebrania. Prezes Rodziny Jaz這wieckiej wr璚zy obecnym cz這nkom nowe legitymacje cz這nkowskie, a nast瘼nie zreferowa sprawozdanie z dzia豉lno軼i Zarz康u w 2023 roku. Odczytane zosta這 równie sprawozdanie finansowe Rodziny za 2023 rok. Po czym nast徙i這 g這sowanie nad absolutorium dla dotychczasowego Zarz康u. Na koniec zebrania g這s zabra mi璠zy innymi prezes stowarzyszenia kawaleryjskiego z Sandomierza Andrzej Bury, który podzi瘯owa odchodz帷emu ze stanowiska pp趾. Danielowi Pawlakowi za s逝瘺 i podtrzymanie wzorowego kontaktu z Rodzin i grupami rekonstrukcyjnymi. Zebranie zako鎍zy這 si pó幡ym wieczorem, a licznie zgromadzeni go軼ie rozjechali si niemal w ka盥ym kierunku Polski.
 
 
Medal Pro Bono Poloniae
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Podczas tegorocznego spotkania op豉tkowego w Szymanowie Rodzina Jaz這wiecka zosta豉 odznaczona medalem Pro Bono Poloniae. W uznaniu szczególnych zas逝g w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodleg這軼iowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim spo貫cze雟twie, a tak瞠 kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodleg這軼iowych. Medal z r彗 ministra Jana Józefa Kasprzyka odebra prezes Rodziny Jaz這wieckiej - Marek Dragan.
 
 
Bo瞠 Narodzenie 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

U豉n Jaz這wiecki numer 43
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Zapraszamy do lektury nowego "U豉na Jaz這wieckiego". Do pobrania po klikni璚iu w link poni瞠j:
 
υmianki 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Obchody 84. rocznicy Bitwy pod υmiankami oraz 79. rocznicy walk Powstania Warszawskiego i Zestrzelenia Samolotu Si Powietrznych USA, nios帷ego pomoc Powsta鎍om, odby造 si w niedziel 24 wrze郾ia 2023 r. przy Cmentarzu Wojennym w Kie逍inie nieopodal υmianek. W uroczysto軼i wzi瘭i udzia cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej, a prezes p. Marek Dragan wyg這si okoliczno軼iowe przemówienie. W ramach uroczysto軼i, zgodnie z ceremonia貫m wojskowym odczytano Apel Poleg造ch, który ka盥ego roku wyj徠kowo wzrusza i przypomina tych, którzy za wolno嗆 zap豉cili najwy窺z cen. Na zako鎍zenie oficjalnej cz窷ci uroczysto軼i przemaszerowa豉 defilada historyczna, w sk豉d której wesz造 pododdzia造 rekonstruktorów w mundurach historycznych z okresu I wojny 鈍iatowej, II Rzeczpospolitej oraz z czasów wydarze Powstania Warszawskiego w 1944 r.
Po oficjalnych uroczysto軼iach cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej zebrali si pod Pomnikiem 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, postawionego w 1973 roku przez weteranów pu趾u na cmentarzu w Kie逍inie, dla uczczenia 105 U豉nów Jaz這wieckich, poleg造ch 19 wrze郾ia 1939 r. podczas szar篡 pod Wólk W璕low, aby wspólnie z這篡 wi您ank kwiatów w barwach Jaz這wieckich i zapali znicze pami璚i. Na zako鎍zenie uroczysto軼i zebrani od酥iewali modlitw U豉na Jaz這wieckiego.
W dalszej kolejno軼i, zgodnie z przyj皻ym programem, cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej wraz z zaproszonymi go嗆mi udali si pod Kamie U豉nów Jaz這wieckich, ufundowany i ods這ni皻y we wrze郾iu 1989 roku na terenie Puszczy Kampinoskiej, sk康 19 wrze郾ia 1939 roku 14 pu趾 u豉nów ruszy do szar篡. Pod monumentem, w miejscu upami皻niaj帷ym szar輳, prezes Rodziny Jaz這wieckiej M. Dragan podzi瘯owa zebranym za przybycie zw豉szcza go軼iom zwi您anym z Rodzin Jaz這wieck. Gor帷e podzi瘯owania skierowane zosta造 do delegacji Sióstr Niepolanek z Klasztoru w Szymanowie oraz Klasztoru Niepokalanek z Wrzosowa, prowadz帷ym dzia豉lno嗆 na terenie parafii w Burakowie – υmiankach. Szczególne podzi瘯owania z這穎no pani Barbarze Ciszewskiej – Prezes Zarz康u Oddzia逝 Warszawa Kole瞠雟kiego Zjednoczenia Jaz這wieckiego, a tak瞠 pani Joannie Wielgat Prezes Stowarzyszenia Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej. W swoim wyst徙ieniu prezes dzi瘯owa równie reprezentantom rodzin weteranów 14 Pu趾u w osobach Marii ó速owskiej, Pa雟twu Stachura i Kupidura, Jolancie Po郵edniej, a tak瞠 delegacji 穎軟ierzy 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich ze Stargardu Szczeci雟kiego, wraz z pocztem sztandarowym, dowodzonym przez porucznika Dzia責owskiego. Dodatkowe podzi瘯owania by造 skierowane, przedstawicielowi Kampinoskiego Parku Narodowego za umo磧iwienie zorganizowania uroczysto軼i. Na koniec, s這wa podzi瘯owania zosta造 skierowane do cz這nków grup rekonstrukcyjnych z Sochaczewa, Sandomierza, Wroc豉wia.
W dalszej cz窷ci spotkania przy Kamieniu U豉nów Jaz這wieckich z這穎no wieniec kwiatów i zapalono znicze a po od酥iewaniu modlitwy -  prezes odczyta okoliczno軼iow relacj opisuj帷 okoliczno軼i s豉wetnej szar篡, dowodzonej przez p趾. Edwarda Godlewskiego. Na koniec odczytu poleg造ch w szar篡 u豉nów 14 pu趾u uczczono minut ciszy. Podsumowaniem tej cz窷ci spotkania Rodziny Jaz這wieckiej, by造 s這wa porucznika Dzia責owskiego, który w imieniu 14 batalionu u豉nów Jaz這wieckich zapewni zgromadzonych o gotowo軼i wojska do obrony Ojczyzny na wzór bohaterów wrze郾ia 1939 roku.
Niedzielne uroczysto軼i zorganizowane przez Rodzin Jaz這wieck zako鎍zy造 si w Klasztorze Sióstr Niepokalanek we Wrzosowie, znajduj帷ym si przy ko軼iele parafialnym pw. b. Marceliny Darowskiej w Burakowie. Delegacja Rodziny Jaz這wieckiej z這篡豉 bukiet kwiatów w kolorach ó速o – bia造ch, u stóp figury Pani Jaz這wieckiej, a po wspólnej modlitwie zgromadzeni, korzystaj帷 z go軼inno軼i sióstr, uraczyli si gor帷 kaw i s這dkim  pocz瘰tunkiem. Po wymianie informacji z dzia豉lno軼i Rodziny Jaz這wieckiej z ostatnich miesi璚y tego roku, kuluarowych  rozmowach i wspomnieniach, prezes M. Dragan raz jeszcze podzi瘯owa wszystkim za przybycie z ró積ych cz窷ci kraju i wspólne upami皻nienie bojów 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich w Kampanii Wrze郾iowej 1939 roku. W podsumowaniu spotkania przedstawi plany Rodziny Jaz這wieckiej, na kolejne miesi帷e i zaprosi na grudniowy op豉tek Rodziny Jaz這wieckiej do Szymanowa.
 
Granica i G鏎ki - 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej odpowiadaj帷 na zaproszenie gminy Kampinos uczestniczyli w uroczystym spotkaniu upami皻niaj帷ym 84 rocznic bitwy nad Bzur na cmentarzu w Granicy. Spoczywa tam ponad 800 穎軟ierzy armii „Pozna” i „Pomorze” w tym co najmniej 17 u豉nów z 14 Pu趾u. Spotkanie rozpocz窸o si przemaszerowaniem pocztów sztandarowych wystawionych przez okoliczne szko造, stra po瘸rn i lokalne w豉dze. Obecna by豉 asysta honorowa Wojska Polskiego, w豉dze Kampinoskiego Parku Narodowego, druhowie wraz z harcerzami, przedstawiciele stowarzysze zwi您anych z Armi „Pozna” i „Pomorze” i okoliczni mieszka鎍y. Poszczególne delegacje sk豉da造 wie鎍e i kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu. Nast瘼nie zosta豉 odprawiona Msza 安i皻a.
Celebrans nawi您uj帷 do ewangelii i przypowie軼i o darowaniu d逝gu nawi您a do 穎軟ierzy walcz帷ych w Puszczy Kampinoskiej, którzy oddaj帷 swoje 篡cie pozwolili nam dzi cieszy si woln ojczyzn a 84 lata temu podarowali broni帷ej si stolicy tak cenny czas na reorganizacj i d逝窺zy opór.
Po Mszy g這s zabrali m.in.: sekretarz w Kancelarii prezesa Rady Ministrów oraz przedstawiciel MON którzy odczytali listy skierowane na t okazj do uczestników od Premiera oraz Ministra Obrony. Odczytany zosta równie list honorowego prezesa Rodziny Jaz這wieckiej p. Jana Gromnickiego który dzi瘯owa wszystkim stowarzyszeniom, lokalnym w豉dzom i mieszka鎍om za opiek nad mogi豉mi 穎軟ierzy. Rodzin Jaz這wieck reprezentowa Pawe Fedor.

W tym samym dniu w ko軼iele parafialnym w Górkach Kampinoskich odby造 si uroczysto軼i upami皻niaj帷e walki tocz帷e si w tym rejonie we wrze郾iu 1939 r. Po uroczystej Mszy dzieci i m這dzie z lokalnych szkó przygotowa造 patriotyczne przedstawienie o wydarzeniach wrze郾iowych, które zako鎍zy造 wezwaniem do pokoju i zaprzestania wojen. Nast瘼nie, pod pomnikiem przy ko軼iele, obecne delegacje z這篡造 wie鎍e. W uroczysto軼iach bra udzia przedstawiciel Ministerstwo Obrony Narodowej, przedstawiciele w豉dz samorz康owych, asysta honorowa Wojska Polskiego, druhowie z Ochotniczej Stra篡 Po瘸rnej, le郾icy oraz licznie zebrani mieszka鎍y Górek i okolic. Rodzin Jaz這wieck reprezentowa wiceprezes Stefan Gromnicki z 穎n Katarzyna Gromnicka  i synem oraz Wojciech i Anna Kupidura.
 
Uroczysto軼i wrze郾iowe 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

List Ministra Jana J霩efa Kasprzyka
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Szanowni Pa雟two,
zamieszczamy przes豉nie od Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urz璠u do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych skierowane do uczestników tegorocznego 安i皻a U豉nów Jaz這wieckich w Stargardzie w dniach 13-15 lipca.
 
 
 
Swi皻o balationu ze Stargardu
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

安i皻o U豉nów Jaz這wieckich, przypadaj帷e na pami徠k rocznicy boju U豉nów 14 Pu趾u pod Jaz這wcem w dniu 11 lipca 1919 roku, zorganizowane zosta這 w Stargardzie w dniach 13-15 lipca br., na terenie koszar 14 batalion U豉nów Jaz這wieckich, wspó販zesnych kontynuatorów historycznego dziedzictwa u豉nów ze Lwowa. 14 batalion, wchodz帷y w sk豉d 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, swoje 安i皻o przeprowadzi zgodnie z ceremonia貫m wojskowym i nadaj帷 mu szczególny charakter, ze wzgl璠u na przypadaj帷 w 2023 roku 105 rocznic powstania 14 Pu趾u U豉nów w 1918 roku na Kubaniu. 皋軟ierze batalionu ze Stargardu, tradycje U豉nów Jaz這wieckich przej瘭i 30 sierpnia 1996 roku i od tego czasu, ka盥ego roku w lipcu, obchodz je oficjalnie, jako swoje 鈍i皻o jednostki, w rocznic boju pod Jaz這wcem, nawi您uj帷 do tradycji 鈍i皻a 14 Pu趾u U豉nów II RP. W tegorocznych uroczysto軼iach 安i皻a U豉nów Jaz這wieckich, udzia wzi窸a delegacja Rodziny Jaz這wieckiej oraz reprezentacja Sióstr Niepokalanek z Szymanowa, której przewodzi豉 Prze這穎na Generalna Siostra Maria Leticja Skura. Do Stargardu, obok cz這nków zarz康um Rodziny, w osobach Marka Dragana, Marka Babulewicza oraz Marcina Kurowskiego, przybyli równie cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej, w tym z Wrze郾i pani Jolanta Po郵ednia z córk, reprezentuj帷 rodzin wachmistrza Witolda Wilhelmiego uczestnika szar篡 pod Jaz這wcem oraz Janusz Skopowski z Dolnego 奸御ka z wnukiem. Ponadto, na 安i皻o Jaz這wiaków, licznie przybyli cz這nkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 14 PUJ z Sochaczewa, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 14 PUJ z Wroc豉wia, z wiceprezesem Rafa貫m Ciu熥a oraz Lubuskiego Oddzia逝 Kawalerii w barwach 14 PUJ z Lubniewic, z komendantem Januszem Walaszkiem. W Stargardzie stawi si równie Pawe Sowi雟ki z Wroc豉wia, reprezentuj帷 鈔odowisko zwi您ane z tradycj kresowej i lwowskiej Armii Krajowej.Przyby造m go軼iom, podczas trzydniowego 鈍i皻a, z du篡m po鈍i璚eniem asystowa st. chor. szt. Daniel Kowalewski – starszy podoficer dowództwa 14 batalionu.
 
Trzydniowe uroczysto軼i w stargardzkich koszarach, tradycyjnie rozpocz窸y si w czwartek 13 lipca, od wieczornego Apelu Pami璚i pod Pomnikiem „Pami璚i dowódców i u豉nów 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich i 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich”, Wieczorna capstrzyk, ju od lat upami皻nia historyczny bój 14 pu趾u u豉nów pod Jaz這wcem 11 lipca 1919 r. na Podolu oraz wszystkie pozosta貫 miejsca walk i bojów U豉nów ze Lwowa. W trakcie Apelu, odczytanego bardzo uroczy軼ie i przejmuj帷o przez por. Artura Górskiego, zast瘼c dowódcy 3 kompanii, przywo豉no pami耩 bohaterskich U豉nów, ze wszystkich kampanii, bojów i walk do czasów wspó販zesnych. Wezwano do Apelu wszystkich poleg造ch, pomordowanych oraz zaginionych i zmar造ch U豉nów Jaz這wieckich od 1918 roku do wspó販zesno軼i, czyli równie tych, którzy oddali 篡cie podczas misji w Iraku. Podczas uroczysto軼i, zebrani poczuli obecno嗆 duchow weteranów dwukrotnie, gdy przywo豉ni bohaterowie walk z lat 1919 i 1920, a pó幡iej z Kampanii Wrze郾iowej 1939 roku i czasów II wojny 鈍iatowej, aby stan瘭i do Apelu i stawili si do szyku na zbiórk, dali Oni wszystkim znak swojej obecno軼i. Znak szczególny, bo poprzez nag造 poryw wiatru, który poderwa proporczyki ó速e z bia陰 篡趾 po 鈔odku, które dumnie za這pota造 na lancach dzier穎nych przez wspó販zesnych U豉nów z 14 batalionu, stoj帷ych przy pomniku na uroczystej zbiórce. Dla zgromadzonych tam 穎軟ierzy i go軼i 14 batalionu, w tym symbolicznym momencie, by to oczywisty i wymowny znak, 瞠 na Apel Pami璚i przyby造 dusze weteranów 14 pu趾u u豉nów, do swych nast瘼ców z 14 batalionu w Stargardzie. Wówczas te, w chwil pó幡iej, aby uczci pami耩 i cze嗆 poleg造ch, kompania honorowa odda豉 trzykrotn karabinow salw honorow, a po tym pop造n窸y d德i瘯i sygna逝 „如ij kolego”… Na koniec, poszczególne delegacje 鈔odowisk zebranych na Apelu Pami璚i, z這篡造 przy pomniku wi您anki kwiatów w barwach Jaz這wiaków. Gówna cz窷 安i皻a 14  batalionu U豉nów Jaz這wieckich, w czwartek 14 lipca, rozpocz窸a si Msz 安i皻, odprawion w Kaplicy koszarowej w intencji poleg造ch, pomordowanych, zaginionych i zmar造ch U豉nów Jaz這wieckich z udzia貫m 穎軟ierzy batalionu, Sióstr Niepokalanek oraz cz這nków Rodziny Jaz這wieckiej. Po Mszy 安i皻ej zebrani udali si na plac apelowy jednostki, gdzie o godz. 11.00 rozpocz窸a si uroczysta zbiórka 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich. Kompani Honorow ze sztandarem batalionu, wystawion przez 2. kompani, wprowadzi przy d德i瘯ach orkiestry wojskowej, jej dowódca por. ㄆkasz Dziembakowski. W sk豉dzie pocztu i sztandaru 14 batalionu, b璠帷ego replik 14 Pu趾u U豉nów, byli ppor. Igor Bergier oraz sier. Sebastian Knape i sier. Marcin Buczkowski. W tym uroczystym dniu, na 鈍i皻o Jaz這wiaków z 14 batalionu, przybyli m. in. pose na Sejm RP Micha Jach – przewodnicz帷y Sejmowej Komisji Narodowej, Prezydent Stargardu Rafa Zaj帷, a tak瞠 genera dywizji Dariusz Parylak – by造 dowódca 1 batalionu czo貪ów im. 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, a obecnie szef sztabu Dowództwa Generalnego RSZ. Ponadto na zbiórk stawili si byli dowódcy batalionu, p趾 rez. Krzysztof Stachowiak oraz pp趾 Piotr Balon, pe軟i帷y obecnie s逝瘺 w sztabie 12 Dywizji Zmechanizowanej. By te pp趾 Micha Kostrubiec – do niedawna jeszcze dowódca 14 batalionu, a teraz szef sztabu brygady oficjalnie reprezentuj帷y gen. bryg. Romana ㄊtkowskiego - dowódc 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina. W鈔ód go軼i by造 te delegacje jednostek wojskowych garnizonu oraz w豉dz powiatowych. Nale篡 nadmieni, 瞠 na 鈍i皻o jednostki przyby這 wielu by造ch 穎軟ierzy batalionu, którzy pe軟i s逝瘺 w innych jednostkach wojskowych na terenie kraju, w tym w 14 Zachodniopomorskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej, której sztab mie軼i si w Szczecinie – Podjuchach.
 
Po oficjalnym powitaniu, stoj帷ych w szyku pododdziaów, dowódca 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich pp趾 Daniel Pawlak, przywita przyby造ch na uroczysto嗆 go軼i, w tym Prze這穎n Generaln Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek  Matk Mari Luticj Skur oraz Prezesa Rodziny Jaz這wieckiej p趾. rez. Marka Dragan. Nast瘼nie by造 okoliczno軼iowe przemówienia, w tym od Rodziny Jaz這wieckiej przekazane przez Prezesa Zarz康u, który dodatkowo odczyta List okoliczno軼iowy ministra Jana Kasprzyka – Prezesa Urz璠u ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, przes豉ny do Rodziny Jaz這wieckiej, ze s這wami 篡cze skierowanych do uczestników 安i皻a U豉nów Jaz這wieckich w Warszawie i w Stargardzie. Prezes Rodziny Jaz這wieckiej, w swoim wyst徙ieniu, z這篡 najlepsze 篡czenia 穎軟ierzom 14 Batalionu U豉nów Jaz這wieckich i ich rodzinom, przekazuj帷 przy tym na r璚e dowódcy pp趾. Pawlaka okoliczno軼iowy list gratulacyjny. M. Dragan zaznaczy, 瞠: wspó販ze郾i U豉ni Jaz這wieccy ze Stargardu mog by dumni ze swoich dzia豉 i s逝瘺y oraz 瞠 s godni miana swoich poprzedników i powinni si w pe軟i czu Jaz這wiakami, jako kontynuatorzy tradycji i spu軼izny u豉nów spod Jaz這wca i Wólki W璕lowej. O tym 鈍iadcz ich zas逝gi w s逝瘺ie na terenie kraju oraz zagranic i w ten sposób pisz ju od 1996 roku nowy rozdzia dziejów U豉nów Jaz這wieckich w XXI wieku. Dodatkowym, na to 鈍iadectwem jest Wasza dzisiejsza postawa batalionu, symboliczny znak podczas tegorocznego 鈍i皻a. Na placu apelowym ca造 batalion, po raz pierwszy w Waszej historii, wyst徙i w rogatywkach z ó速ymi otokami, takimi jakie nosili U豉ni 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich we Lwowie. Obok tego, równie powiewaj帷e Wasze u豉雟kie proporce, na antenach wozów bojowych i lancach poszczególnych pododdziaów 14 batalionu, w kolorze ó速ym z w御k bia陰 篡趾 po 鈔odku, rozja郾i造 i udekorowa造 Wasze koszary na barwy Jaz這wieckie. Z tego powodu, miejsce stacjonowania jednostki w Stargardzie, do tej pory powszechnie okre郵ane jak „Bia貫 koszary”, od 14 lipca 2023 r., za spraw 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich i obchodzonego 鈍i皻a jednostki, na pami徠k zwyci瘰kiej szar篡 pod Jaz這wcem na Podolu 11 lipca 1919 roku, sta造 si od dzisiaj „ó速ymi koszarami”. Dope軟ieniem tego jest kolor elewacji budynków koszarowych - ó速y z bia造mi obramowaniami wn瘯 okiennych. W zwi您ku z tym, nikt chyba nie ma w徠pliwo軼i, 瞠 uprawnione jest to nowe okre郵enie Waszych koszar przy Alei 皋軟ierza w Stargardzie, jako „ó速e koszary” - Jaz這wieckie Koszary!

Po oficjalnych przemówieniach, odczytany zosta rozkaz okoliczno軼iowy dowódcy 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich, w którym z okazji 安i皻a przyznano awanse i wyró積ienia. Awans na kolejny stopie wojskowy i wyznaczenie na wy窺ze stanowisko w 14 batalionie, z r彗 dowódcy pp趾. Pawlaka, otrzyma nowy dowódca kompanii dowodzenia porucznik Julian Abramowicz. Ponadto, 穎軟ierze batalionu, którzy wzorowo pe軟i s逝瘺 i wyró積iaj si du篡m zaanga穎waniem w wykonywane obowi您ki, otrzymali szereg innych wyró積ie w tym Odznaki Pami徠kowe batalionu Jaz這wieckiego. Na wniosek Prezesa Rodziny Jaz這wieckiej, w鈔ód wyró積ionych znalaz si mieszkaniec Rytra w Ma這polsce 100-letni kpt. w st. spoczynku Jan Brzeski z 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich PSZ na Zachodzie, o którym w豉郾ie dowiedzia豉 si Rodzina Jaz這wiecka. Kapitan Brzeski, b璠帷 Jaz這wiakiem, z wieloma 穎軟ierzami 14 pu趾u u豉nów, zosta oddelegowany w 1944 roku do 24 pu趾u u豉nów 1 Dywizji Pancernej gen. Stanis豉wa Maczka, aby wzi望 udzia w walkach na terenie Francji i Belgii oraz w Niemczech. Jan Brzeski, jak si okaza這 jeden z ostatnich 穎軟ierzy 14 Pu趾u U豉nów, w którym znalaz si po upadku Francji i przybyciu do Anglii w 1940 roku, gdzie do陰czy do swojego brata Wincentego Brzeskiego, s逝膨cego ju w 14 Pu趾u U豉nów. Odznaki 14 batalionu otrzymali równie Marcin Gromnicki - syn Jana Gromnickiego, zas逝穎ny od bardzo wielu lat dla tradycji i pracy Rodziny Jaz這wieckiej oraz pani Anna Kupidura i Pawe Fedor - skarbnik Zarz康u Rodziny Jaz這wieckiej – wszyscy bardzo zaanga穎wani w prac na rzecz tradycji 14 PUJ i pracy dla Rodziny Jaz這wieckiej. Uroczysta zbiórka zako鎍zy豉 si defilad pododdziaów 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich, a pó幡iej nast徙i pokaz wyszkolenia bojowego wspó販zesnych u豉nów, z u篡ciem 鈔odków pozoracji pola i amunicji 郵epej. Podsumowaniem czwartkowego 鈍i皻a w dniu 14 lipca, by uroczysty 穎軟ierski obiad w wojskowej stoówce. Ostatnim elementem trzydniowego 鈍i皻a by sobotni Festyn 皋軟ierski oraz V-ty Bieg „U豉雟ka Szar瘸” na przykoszarowym placu 獞icze, a tak瞠 wieczorne Spotkanie Kole瞠雟kie 穎軟ierzy batalionu i Rodziny Jaz這wieckiej w stargardzkim Klubie Garnizonowym. W ramach pikniku 14. Batalionu U豉nów Jaz這wieckich przygotowa wiele atrakcji, m. in. by pokaz sprz皻u wojskowego, wirtualna strzelnica, grill i grochówka, zabawy dla najm這dszych, a dla doros造ch – mo磧iwo嗆 oddania krwi. W Szar篡 U豉雟kiej wzi窸o udzia ponad 200 zawodników – zarówno kobiet, jak i m篹czyzn, którzy rywalizowali na ró積ych dystansach. W biegu gównym na dystansie 6 km, z przeszkodami dla doros造ch, wzi瘭i udzia cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej. Na krótszych trasach – na dystansie 800 m i 400 m pobiega造 dzieci i m這dzie. Wszyscy uczestnicy dostali pami徠kowe medale z motywem u豉na, a najlepsi w swoich konkurencjach wywalczyli pami徠kowe statuetki i inne nagrody, które wr璚za dowódca 14 batalionu pp趾 Daniel Pawlak wraz z Prezydentem Stargardu Rafa貫m Zaj帷em.

Prezes Rodziny Jaz這wieckiej

Marek Dragan

 

Msza w rocznic 安i皻a Pu趾owego
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

9 lipca o g. 10:00 w Klasztorze OO. Bernardynów na Czerniakowie w Warszawie odby豉 si uroczysta Msza 安i皻a w intencji 篡j帷ych, poleg造ch, pomordowanych, zaginionych i zmar造ch U豉nów Jaz這wieckich w rocznic 安i皻a Pu趾u. Oprócz cz這nków Rodziny Jaz這wieckiej uczestniczy造 w niej równie Siostry Niepokalanki oraz wiceburmistrz dzielnicy Mokotów a tak瞠 przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej. Po mszy tradycyjnie z這穎no kwiaty i wie鎍e pod tablic po鈍i璚on U豉nom na terenie Klasztoru oraz pod kamieniem po鈍i璚onym pami璚i walk obronnych w 1939 znajduj帷ym si nieopodal. Na koniec s這wo skierowa豉 do zgromadzonych Pani Joanna Wielgat ze Stowarzyszenia Rodzin 1 Polskiej Dywizji Pancernej która przytoczy豉 篡ciorys 篡j帷ego weterana 14 Pu趾u U豉nów p. Jana Brzeskiego. Do陰czy on do Pu趾u w Szkocji, nast瘼nie po rozformowaniu zosta przeniesiony do 24 Pu趾u U豉nów z którym przeszed szlak bojowy a do niemieckiego Wilhelmshaven. Na zdj璚iu poni瞠j w odznace 14 Pu趾u. 6 stycznia bie膨cego roku obchodzi setne urodziny. Wi璚ej informacji w naszym „Wykazie U豉nów”.
 
安i皻o Pu趾owe 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

安i皻o U豉nów Jaz這wieckich, nawi您uj帷e do 安i皻a Pu趾owego, przypadaj帷e na pami徠k rocznicy boju U豉nów 14 Pu趾u pod Ja這wce w dniu 11 lipca 1919 roku, w roku bie膨cym, odb璠zie si w dniach 13-15 lipca, w Stargardzie, na terenie koszar 14 batalion U豉nów Jaz這wieckich. Maj帷 na uwadze uroczyste obchody 安i皻a U豉nów Jaz這wieckich, Rodzina Jaz這wiecka, w porozumieniu z dowódc 14 batalionu podpu趾ownikiem Danielem Pawlakiem, zaprasza serdecznie do Stargardu, na 安i皻o jednostki, aby wspólnie ze wspó販zesnymi Jaz這wiakami, upami皻ni historyczne walki 14 Pu趾u U豉nów pod Jaz這wcem z lipca 1919 roku. Tegoroczne, oficjalne 安i皻o U豉nów Jaz這wieckich, organizowane, przez 14 batalion, odb璠zie si na terenie jednostki, przy Alei 皋軟ierza 37 w Stargardzie. 安i皻o Batalionu, organizowane zgodnie z ceremonia貫m wojskowym, b璠zie mia這 w tym roku szczególny charakter, ze wzgl璠u na przypadaj帷 105 rocznic powstania 14 Pu趾u U豉nów w 1918 roku na Kubaniu. 皋軟ierze batalionu ze Stargardu, tradycje U豉nów Jaz這wieckich przej瘭i 30 sierpnia 1996 roku. W programie 安i皻a U豉nów Jaz這wieckich w Stargardzie, zaplanowano:

13.07.2023 r. (czwartek), godz. 20.00 – Apel Pami璚i (teren koszar);
14.07.2023 r. (pi徠ek), godz. 09.00 – Msza 安i皻a, w intencji poleg造ch, pomordowanych, zaginionych i zmar造ch U豉nów J(Kaplica na terenie koszar), godz. 11.00 – Uroczysta zbiórka 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich – plac JW;
15.07.2023 r. (sobota), godz. 11.00 – 17.00 – Festyn 皋軟ierski oraz Bieg „U豉雟ka Szar瘸” (przykoszarowy plac 獞icze). Wieczorem Spotkanie Kole瞠雟kie.

Cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej, bior帷y udzia w 安i璚ie U豉nów Jaz這wieckich w Stargardzie, mog skorzysta z mo磧iwo軼i zapewnienia noclegów, w warunkach koszarowych, które zapewnia dowództwo batalionu. Osoby ch皻ne do skorzystania z wojskowego zakwaterowani, proszone s o zg這szenie tego faktu do Prezesa Rodziny Jaz這wieckiej – tel.: 696-275-301 lub drog poczty elektronicznej – adres e-mailowy: marek_dragan@yahoo.com, w terminie do 6 lipca br.
Ponadto, Zarz康 Rodziny 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, pragnie równie poinformowa, 瞠 dnia 9 lipca br., w Warszawie, na pami徠k zwyci瘰kiego boju pod Jaz這wcem, dla cz這nków Rodziny Jaz這wieckiej i zaprzyja幡ionych osób z Warszawy i okolic, zamówiono Msz 安i皻, za poleg造ch, pomordowanych oraz zaginionych i zmar造ch U豉nów Jaz這wieckich i ich Rodzin. Msza 安i皻a, odprawiona zostanie o godz. 10.00, na Czerniakowie, w Ko軼iele OO. Bernardynów, ul. Czerniakowska 2/4.
Z wyrazami szacunku – Ku Chwale U豉nów Jaz這wieckich!
Uroczysto軼i w Sandomieru 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Punktualnie o godzinie 12:00 wystrza貫m z rusznicy pod kamiennym pos庵iem Madonny Niepokalanej w Sandomierzu rycerze rekonstruktorzy dali znak na rozpocz璚ie uroczysto軼i zwi您anych z rocznic wkroczenia 14 Pu趾u U豉nów w granice Polski. W uroczysto軼i wzi瘭i udzia przedstawiciele miasta Sandomierz, 穎軟ierze 3 batalionu radiotechnicznego, cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej oraz licznie zgromadzeni tury軼i i mieszka鎍y. Gówni aktorzy - to jest prawie 20 u豉nów objecha這 dumnie Sandomierski rynek i z這篡li meldunek o gotowo軼i. Nast瘼nie odczytano apel poleg造ch zako鎍zony salw honorow. U豉n Bart這miej Szel庵 przedstawi po krótce histori sformowania Pu趾u w Rosji po czym zainscenizowano sam moment jego wkroczenia w granice Polski w 1919. Dowódca oddzia逝, Pan Andrzej Bury wcieli si w rol Konstantego Plisowskiego odczytuj帷 tre嗆 odezwy skierowanej do swoich 穎軟ierzy. Na ko鎍u Panie wraz z dzie熤i w strojach z epoki wr璚zy造 u豉nom kwiaty. Po krótkim odpoczynku Sandomierski O鈔odek Kawaleryjski przedstawi zgromadzonym na b這niach pokaz umiej皻no軼i je寮zieckich (w grupie i indywidualnie), w豉danie szabl i lanc a tak瞠 imponuj帷 szar輳 ledwo wyhamowuj帷 na 郵iskiej po deszczu trawie. Oddzia jak zwykle prezentowa si imponuj帷o a organizatorzy stan瘭i na wysoko軼i zadania w krzewieniu tradycji pu趾owej na sandomierskiej ziemi.
 
Sandomierz 2023
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Rodzina Jaz這wiecka otrzyma豉 zaproszenie od Sandomierskiego Klubu Kawaleryjskiego maj帷ego w sk豉dzie Oddzia w barwach  14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich (Cz這nek Zbiorowy Rodziny Jaz這wieckiej). Klub organizuje w dniu 15 czerwca br. w Sandomierzu uroczysto嗆 w rocznic wkroczenia Pu趾u w granice Polski pod 好iatyniem w roku 1919.  W programie Apel Poleg造ch na Rynku St.Miasta, inscenizacja wkroczenia Pu趾u do Polski, pokazy kawaleryjskie. Wspó這rganizatorami s Burmistrz m. Sandomierza i Chor庵iew Rycerska Ziemi Sandomierskiej.
 
 
 

 
Niepokalanki w Szczecinku
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Drodzy cz這nkowie Rodziny Jaz這wieckiej,
informujemy o opuszczeniu Domu Sióstr Niepokalanek w Szczecinku po 77 latach obecno軼i w tym miejscu ze wzgl璠u na zbyt ma陰 ich liczb. Dom pozostanie w r瘯ach Ko軼io豉 i w po這wie roku trafi w r璚e Caritasu Diecezji Koszali雟ko-Ko這brzeskiej.  Wi璚ej informacji wraz z komentarzem matki generalnej pod poni窺zym linkiem: 
 
Pow您ki
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Informujemy, 瞠 na pocz徠ku stycznia 2023 p. Krzysztof Go寮zik - niestrudzony badacz historii naszego Pu趾u odnalaz na Cmentarzu Pow您kowskim w Warszawie groby Rotmistrza Micha豉 Beliny-Pra禦owskiego (czyli dowódcy Pu趾u w 1920 roku) i podhor捫ego Józefa Piotrowskiego którzy polegli w 1920 r.

 
Op豉tek Rodziny Jaz這wieckiej w Szymanowie – 17 grudnia 2022 r.
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

W mro幡y, 郾ie積y poranek, dnia 17 grudnia bie膨cego roku, Rodzina Jaz這wiecka go軼i豉 w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie na corocznym wigilijnym op豉tku. Po przybyciu zaproszonych go軼i, Matka Generalna Siostra Leticja, w asy軼ie dowódcy 14 Batalionu U豉nów Jaz這wieckich p. pu趾ownika Daniela Pawlaka, przyj窸a meldunki od stoj帷ych w szyku na zbiórce przez gmachem Klasztoru, pocztów sztandarowych i grup „Aby tradycji sta這 si za do嗆”. Kolejno swoj obecno嗆 zameldowali: poczet 14 Batalionu U豉nów Jaz這wieckich ze Stargardu, Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich z Wroc豉wia, Stowarzyszenie Kawaleryjskie imienia 22 Pu趾u U豉nów Podkarpackich, Grupa Rekonstrukcyjna 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich z Sochaczewa oraz Sandomierski O鈔odek Kawaleryjski. Po meldunku i pozdrowieniu delegacji mundurowych przez Siostr Letic „Czo貫m U豉ni!”, kawalerzy軼i gremialnie odpowiedzieli bojowym okrzykiem: „Czo貫m Matko Generalna!”.
Po zako鎍zeniu powitania i zbiórki, zebrani udali si do kaplicy klasztornej na uroczyst Msz 安i皻 odprawion przez kapelana Klasztoru Sióstr Niepokalanek. Podnios貫 i patriotyczne kazanie nawi您uj帷e do Ewangelii wg. 安. Mateusza, o rodowodzie Jezusa Chrystusa, przypomnia這 wszystkim jak wa積a i dzi jest pami耩 o przodkach i historycznych wydarzeniach z 篡cia naszej ojczyzny. Celebrans podkre郵i znaczenie wi瞛i pomi璠zy Siostrami Niepokalanego Pocz璚ia, a U豉nami Jaz這wieckimi. Nie tylko w wymiarze duchowym poprzez ci庵陰  modlitw i pami耩, ale jak to bywa這 dawniej tak瞠 „fizycznym” wsparciem w wy篡wieniu i opiece medycznej strudzonych bojem U豉nów. S這wa uznania ksi康z wyrazi równie w kierunku Batalionu i grup rekonstrukcyjnych, którzy swoj dzia豉lno軼i zakorzeniaj pami耩 historyczn w 鈍iadomo軼i m這dego pokolenia Polaków. Msza zako鎍zy豉 si od酥iewaniem Modlitwy U豉na Jaz這wieckiego.
Kolejnym elementem spotkania by造 - wyst瘼 artystyczny w auli klasztornej - Jase趾a Bo穎narodzeniowe, przygotowane przez wychowanki Liceum Sióstr Niepokalanek, które w przerwach od nauki do matury, zd捫y造 wystawi tradycyjne 鈍i徠eczne przedstawienie.
Po doznaniach artystycznych mia miejsce nast瘼ny etap spotkania u Sióstr Niepokalanek, mianowicie zaplanowana wspólna wieczerza wigilijna, przygotowana w obfito軼i i pe軟ej krasie smaków, przez grono sióstr. Wspólne prze豉manie si op豉tkiem, poprzedzone zosta這 czytaniem Ewangelii wg 安. Mateusza o Narodzeniu Pa雟kim. Po tym, Siostra Leticja - Matka Generalna Zgromadzenia z這篡豉 wszystkim 篡czenia Bo穎narodzeniowe, wyra瘸j帷 rado嗆 z obecno軼i wszystkich delegacji, po raz pierwszy od czasów pandemii. Do 篡cze do陰czy si Prezes Rodziny Jaz這wieckiej p. Marek Dragan sk豉daj帷 zebranym zdrowych, spokojnych 安i徠 Bo瞠go Narodzenia, w szczególno軼i 穎軟ierzom z Batalionu, którzy dzielnie strzeg od kilku miesi璚y granic Rzeczypospolitej a tak瞠 tym przebywaj帷ym, w tym trudnym czasie na zagranicznych misjach poza Ojczyzn i w roz陰ce od ich rodzin. Pani Marta Mieszkowska, z Kole瞠雟kiego Zjednoczenia Jaz這wieckiego, 篡czy豉 z kolei wytrwa這軼i w kultywowaniu tradycji pu趾owych.
Ostatnim etapem tego dnia by這 wspólne spotkanie cz這nków i sympatyków Rodziny Jaz這wieckiej w Sali spotka Klasztoru. Na rozpocz璚ie obrad, tradycyjnie wybrzmia dumny Marsz 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, po którym Prezes Rodziny podzi瘯owa wszystkim przyby造m za obecno軼i i obdarowanie zaufaniem go po niedawnych lipcowych wyborach. W uznaniu zas逝g dla Rodziny i spraw Pu趾owych, na podstawie uchwa造 Walnego Zebrania Cz這nków Rodziny Jaz這wieckiej z 10 lipca 2022 r., p. Janowi Gromnickiemu wr璚zono dyplom Honorowego Prezesa Rodziny Jaz這wieckiej. Kolejne wyró積ienie otrzyma豉 równie za wol Walnego Zebrania Rodziny Jaz這wieckiej Matka Generalna Siostra Leticja, otrzymuj帷 nadany tytu Honorowego Cz這nka Rodziny Jaz這wieckiej. W dalszej cz窷ci spotkania, Prezes Dragan krótko zreferowa dotychczasowe dzia豉nia Zarz康u i zarysowa plany dzia豉nia Rodziny Jaz這wieckiej na kolejne miesi帷e. Podczas spotkania p. Marcin Gromnicki wspomnia o pozytywnych wiadomo軼iach z Jaz這wca, gdzie Siostry Niepokalanki z kieruj帷 tam prac, pomimo trudnych warunków bytowych, goszcz uchod嬈ów wojennych z Charkowa. Pan Andrzej Bury z Sandomierskiego O鈔odka Kawaleryjskiego zda relacj z dzia豉lno嗆 swojej grupy rekonstrukcyjnej  w ostatnim roku, w którym najwa積iejszym wydarzeniem by這 ods這ni璚ie Pomnika Chwa造 Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy 好iatyckiej pod Komarowem. Obecni tam u豉ni reprezentuj帷y barwy 14 Pu趾u U豉nów, byli wyró積iaj帷ym si pododdzia貫m konnym, co potwierdzi równie p. Micha Dardzi雟ki ze Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Wroc豉wia , uczestnik tego wydarzenia. Zaznaczy on, 瞠 jako jedyni ruszyli do szar篡 w sk豉dnym szyku poprzedzaj帷 j „Modlitw u豉na”. Po nim w kilku zdaniach opowiedzia o dzia豉niach Grypy rekonstrukcji Historycznej 14 PUJ z Sochaczewa Marek Babulewicz- cz這nek Zarz康u RJ. W trakcie spotkania g這s zabra這 kilka osób informuj帷 lub wnioskuj帷 o podj璚ie ciekawych inicjatyw w ramach dzia豉 Rodziny, w tym specjalnego oznakowania Grobów U豉nów Jaz這wieckich na cmentarzach wojennych. Spotkanie zako鎍zy這 si po 穎軟ierskiej odprawie Pana Prezesa, cho kuluarowe rozmowy trwa造 jeszcze d逝go…
.
Zdj璚ia: "GRH 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich z Sochaczewa"
U豉n Jaz這wiecki numer 42
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Szanowni Pa雟two - na stronie w zak豉dce "U豉n Jaz這wiecki" jest ju dost瘼ny nowy 42 numer. Zach璚amy do lekturyKrzysztof Kunachowicz
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Zarz康 Stowarzyszenia Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich z g喚bokim 瘸lem przyj掖 wiadomo嗆 o odej軼iu do wieczno軼i, w dniu 1 listopada br., 酥. Pana Krzysztofa Kunachowicza, cz這nka - za這篡ciela Rodziny 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich i jej wieloletniego Wiceprezesa oraz Cz這nka Honorowego. Jego odej軼ie, stanowi niezwykle bolesn strat dla nas Wszystkich, zw豉szcza dla Ma鹵onki oraz Najbli窺zej Rodziny strat, która jest trudn do przyj璚ia wiadomo軼i. 如. Krzysztof Kunachowicz, syn Dowódcy 14 Pu趾u UJ w latach 1931 - 1936, aktywny uczestnik dzia豉 krajowego 鈔odowiska by造ch 穎軟ierzy 14 Pu趾u U豉nów, szczerze i bezgranicznie by zaanga穎wany w dzia豉lno嗆 Rodziny Jaz這wieckiej od jej za這瞠nia. Jego ogromny wk豉d pracy oraz sta豉 gotowo嗆 i niezawodno嗆 w niesieniu pomocy organizacyjnej, a tak瞠 rzeczowe oraz dojrza貫 w s康ach i wiedzy rady przyczyni造 si do powstania i ugruntowania organizacyjnego Rodziny Jaz這wieckiej. Przez ca貫 篡cie by wielce oddany w kontynuowanie dzie豉 upami皻niania i kontynuowania dziedzictwa 14 Pu趾u, zw豉szcza w przekazaniu i umacnianiu tradycji lwowskiego Pu趾u w鈔ód m這dzie篡 harcerskiej, a zw豉szcza 穎軟ierzy, najpierw 1 batalionu czo貪ów im. 14 PUJ, a nast瘼nie 14 batalionu U豉nów Jaz這wieckich w Stargardzie. Wraz z odej軼iem, Pan Krzysztof pozostawi smutek i 瘸l, ale równie nasz wdzi璚zno嗆 za prac i pomoc w dziele, aby tradycja Pu趾u nie zgin窸a. Jego pami耩 pozostanie 篡wa w Rodzinie Jaz這wieckiej na zawsze. Jego zaanga穎wanie w prac na rzecz kultywowania i upami皻niania tradycji kawalerii polskiej wychodzi這 na szersze forum, gdy wi您a這 si tak瞠 z dzia豉lno軼i na rzecz weteranów i rodzin 20 Pu趾u U豉nów z Rzeszowa, którego równie dowódc  by Jego Ojciec p趾 Andrzej Kunachowicz w latach 1936 – 1939 r. - oddzia逝, z którym Jego Ojciec odby Kampani wrze郾iow 1939 r.
Ze smutkiem informujemy, 瞠 uroczysto軼i pogrzebowe rozpoczn si po瞠gnaln Msz 鈍., za dusz Pana Krzysztofa Kunachowicza, o godzinie 12.00, w dniu 7 listopada br. (poniedzia貫k), w Ko軼iele Parafialnym w Jakubowie - pow. Mi雟k Mazowiecki, po której nast徙i odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarz parafialny.
W imieniu Rodziny Jaz這wieckiej
Prezes Zarz康u Marek Dragan p趾 rez.

Adam Kempa
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Zarz康 i Cz這nkowie Stowarzyszenia Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich, z g喚bokim 瘸lem i bólem serca przyj瘭i wiadomo嗆 o odej軼iu na wieczn wart naszego cz這nka kapitana Adama Kempy, 穎軟ierza oddziaów le郾ych 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich Armii Krajowej. Kapitan Kempa wielce zas逝篡 si dla idei odzyskania przez Polsk niepodleg這軼i. Urodzi si 15 maja 1929 roku w miejscowo軼i Szklarska My郵eniewska. Dzieci雟two sp璠zi w Czyszkach ko這 Lwowa. Podczas II wojny 鈍iatowej dzia豉 w szeregach 14. Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich AK, pe軟i funkcj 陰cznika. Od 1960 roku by mieszka鎍em Trzebnicy. Do鈍iadczenie zdobywa w zawodzie le郾ika, tramwajarza, a tak瞠 elektryka Polskich Kolei Pa雟twowych. W latach 80-tych czynnie dzia豉 w NSZZ „Solidarno嗆”. Pe軟i równie funkcj Prezesa 安iatowego Zwi您ku 皋軟ierzy Armii Krajowej Obwód Trzebnica. Za czynny udzia i zas逝gi w dziele odzyskania niepodleg這軼i przez Rzeczpospolit, Minister Obrony Narodowej w 2014 roku mianowa Adama Kempe na stopie kapitana. Za swoj dzia豉lno嗆 otrzyma równie szereg odznacze, m. in. Krzy Armii Krajowej, Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzy Obrony Lwowa, Medal „Pro Memoria”. Ponadto, wyró積iony zosta Odznak Weterana Walk o Niepodleg這嗆 i Z這t Odznak Za Zas逝gi dla 安iatowego Zwi您ku 皋軟ierzy Armii Krajowej. By te cz這nkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodleg這嗆 Rzeczypospolitej Polskiej. Przez ca貫 篡cie zaanga穎wany by w szereg przedsi瞝zi耩 o charakterze patriotycznym w 鈔odowisku kombatanckim. Wielokrotnie wspiera dzia豉nia 字odowiska Lwowskiej Armii Krajowej, zw豉szcza zwi您anego z tradycj 14 Pu趾u U豉nów Armii Krajowej. Jego postawa zawsze cechowa豉 si pe軟 篡czliwo軼i i serdeczno軼i w kontaktach mi璠zyludzkich oraz gotowo軼i niesienia pomocy innym, zaskarbiaj帷 tym sympati wszystkich weteranów oraz m這dzie篡 - mi這郾ików je寮ziectwa i kawalerii polskiej. Ca貫 篡cie prezentowa postaw 瘸rliwego patrioty i po鈍i璚enia si zarówno dla Ojczyzny jak i Rodziny.
Niech spoczywa w pokoju, a Pani Jaz這wiecka niechaj ma Jego Dusz Swej opiece!
同. Ojciec Ignacy Rejch, Franciszkani
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Rodzina Jaz這wiecka ze smutkiem przyj窸a wiadomo嗆 o 鄉ierci 如. Ojca Ignacego Rejcha, zmar貫go w dniu 14 lipca w wieku 99-lat i pochowanego w dniu 20 lipca 2022 r., po Mszy 鈍. w Bazylice NW w Niepokalanowie, gdzie przebywa od paru lat. Poprzednio w niewielkim klasztorze OO. Franciszkanów przy Ko軼iele Parafialnym w Miedniewicach na Mazowszu, sk康 w miar mo積o軼i przyje盥瘸 na nasze spotkania, przewodnicz帷 nabo瞠雟twom w Sanktuarium MB. Jaz這wieckiej w Szymanowie. Nasze spotkania z Ojcem Ignacym rozpocz窸y si Jego uczestnictwem przed laty w 安i璚ie Pu趾owym w ko軼iele OO. Bernardynów na Sadybie, gdzie przyby jako przedwojenny i w czasie okupacji, mieszkaniec Czerniakowa (ulicy Teresi雟kiej). Opowiada nam swoje wspomnienia, które opisa w ciekawej ksi捫eczce, gdy jako nastoletni ch這piec obserwowa 穎軟ierzy polskich, w tym U豉nów Jaz這wieckich, przyby造ch po walkach Armii Pozna przez Puszcz Kampinosk, aby broni Warszawy, 酥i帷ych na chodnikach. Opatrywanych przez miejscow ludno嗆, w tym jego rodziców, aby przej望 stanowiska po piechocie obrony terytorialnej. Wkrótce jako ministrant w ko軼iele franciszka雟ki (nabo瞠雟twach odprawianych m.in. przez Ojca M. Kolbego), wst徙i do zgromadzenia franciszka雟kiego w 1942 roku, prze篡wszy 70 lat w kap豉雟twie. Cieszy si zawsze z kontaktów z nasz Rodzin, otrzymywanych wiadomo軼i i egzemplarzy „U豉na Jaz這wieckiego”. By naszym 篡czliwym i serdecznym Przyjacielem! Pokój Jego Duszy!

Adam Gajda
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Z g喚bokim 瘸lem przyj瘭i鄉y wiadomo嗆 o odej軼iu na Wieczn wart dniu 22 maja br., 如. Adama Gajdy, ostatniego 皋軟ierza Oddziaów Le郾ych 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich Armii Krajowej, lwowskiego harcerza, od 1943 roku cz這nka Plutonu „Grunwald” Szarych Szeregów oraz konspiracyjnego „Aster 14”, 陰cznika m.in. z Oddzia豉mi Le郾ymi Armii Krajowej Dzielnicy Po逝dniowo - Wschodniej Lwowa, uczestnika Akcji „Burza” we Lwowie w walce z Niemcami o wyzwolenie Miasta Zawsze Wiernego. Aresztowany nast瘼nie przez bolszewików wraz z rodzin, po ucieczce i przedostaniu si do Polski, wspó逍racowa nadal ze swoimi 鈔odowiskami, blisko zwi您any jako przyjaciel a z czasem nast瘼ca swego dowódcy W豉dys豉wa Za這gowicza, ps. „Felek”. Opiekun sztandaru swojej jednostki Armii Krajowej, cz這nek Kapitu造 Krzy瘸 II Obrony Lwowa, Prezes 字odowiska Obszaru Lwowskiego 后涉K we Wroc豉wiu, wspiera dzia豉lno嗆 grupowa i stowarzysze zwi您anych z kresowymi 鈔odowiskami Armii Krajowej. Jako cz這nek i potomek rodziny U豉nów Jaz這wieckich, silnie zwi您any z tradycj 14 Pu趾u, równie z obecnym 14 Batalionem U豉nów Jaz這wieckich, jako Ojciec Chrzestny Jego Sztandaru a tak瞠 z Rodzin 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich. Gdy si造 i zdrowie Mu pozwala造, by uczestnikiem uroczysto軼i i spotka w siedzibie Batalionu w Stargardzie oraz naszej Rodziny w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, gdzie dekorowa Sztandar Batalionu Krzy瞠m II Obrony Lwowa i Warszawie. Cz這wiek wielkiej skromno軼i g喚bokiej wiary i modlitwy, któr obejmowa sprawy Polski, 鈔odowisk Kresowych i Jaz這wieckich, swoich przyjació i wszystkich którym modlitwa by豉 i jest potrzebna. A tak瞠 wielkiej i owocnej pracy przy odbudowie i zachowaniu architektury Wroc豉wia, jako in篡nier budownictwa. Zmar po ci篹kiej chorobie w Szpitalu Wroc豉wskim, wiadomo嗆 o Jego Odej軼iu wywar豉 silne wra瞠nie na nas wszystkich którzy Go znali i darzyli szacunkiem, jakkolwiek Jego postawa i skromno嗆 powodowa造 瞠 nie zawsze by nale篡cie honorowany. Uroczysto嗆 pogrzebow rozpocznie Msza 鈍. w Ko軼iele 安. Rodziny przy ul. Monte Cassino we Wroc豉wiu w dniu 26 maja br. o godzinie 12.30, za pogrzeb w grobie rodzinnym na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym.
Synowi i Rodzinie Pana Prezesa Adama Gajdy, nasza Rodzina Jaz這wiecka sk豉da wyrazy g喚bokiego wspó販zucia, zapewniaj帷 o swojej wdzi璚znej pami璚i o Tym szlachetnym i skromnym Cz這wieku, Dzielnym Harcerzu Lwowskim i 皋軟ierzu!
Wie軼i z batalionu
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Z przyjemno軼i informujemy 瞠 by造 dowódca 14 Batalionu U豉nów Jaz這wieckich, nast瘼nie 12 Brygady i 12 Dywizji Zmechanizowanych, obecnie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana Sobieskiego, nosz帷ej tradycje 1 Dywizji Pancernej Gen. Maczka, zosta przez Pana Prezydenta RP mianowany do stopnia genera豉 dywizji. Wspominaj帷 okres dowodzenia przez Niego jako jeden z najlepszych w historii wspó逍racy naszej Rodziny z 14 Batalionem, nasza Rodzina sk豉da Panu Genera這wi serdeczne gratulacje wraz z 篡czeniami, sukcesów w dowodzeniu t wspania陰 Jednostk, ku chwale Wojska Polskiego!
Rodzina 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich
U豉n Jaz這wiecki numer 41
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Szanowni Pa雟two - na stronie w zak豉dce "U豉n Jaz這wiecki" jest ju dost瘼ny nowy 41 numer. Zach璚amy do zapoznania si z jego tre軼i.
如. Anna Suchocka
Wydrukuj    Prze郵ij mailem

Rodzina Jaz這wiecka przyj窸a z 瘸lem wiadomo嗆 o 鄉ierci 如. Anny Sochockiej, naszego wieloletniego, aktywnego cz這nka, uczestniczki wszystkich wa積ych wydarze, jako bratanicy artylerzysty konnego, oficera m.in. 14 Pu趾u U豉nów Jaz這wieckich i in. Po bitwie w 1939 roku pod Kockiem b璠帷ego w niewoli sowieckiej, zamordowanego w Katyniu. Pani Anna, z zawodu zootechnik, czynna przez wiele lat jako pracownik naukowy i kierownik gospodarstw do鈍iadczalnych. Aby po przej軼iu na emerytur odda si dzia豉lno軼i spo貫cznej, charytatywnej, równie w okresie stanu wojennego, w ramach Parafii Naj鈍i皻szego Zbawiciela. Jako w okresie wojny mieszkanka Warszawy, silnie z ni zwi您ana, by豉 równie cz這nkiem Klubu Genera豉 Roweckiego IPN. Czynnie udziela豉 si w pracach Stowarzyszenia Rodzin Katy雟kich, tak瞠 jako uczestniczka wyjazdów do Katynia oraz Rodziny Jaz這wieckiej. Uroczysto軼i pogrzebowe poprzedzone Msz 鈍., rozpoczn si Msz 鈍. w Ko軼iele p.w. 安. Bonifacego i 鈍. Jana z Dukli na Warszawskiej Sadybie (ul. Bernardy雟ka 27) w dniu 11 lutego b. o godzinie 13.00, po czym pochowana zostanie w grobie rodzinnym na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym. Siostrze 如. Pani Anny oraz Cz這nkom Jej Rodziny sk豉damy wyrazy g喚bokiego wspó販zucia.
Zarz康 Rodziny Jaz這wieckiej
.