Nasz adres:

ul. Armii Ludowej 4/54 
00-571 Warszawa
+48226254390

rodzinajazlowiecka@gmail.com

Logo Rodziny Jazłowieckiej autorstwa Marcina Kurowskiego

Komarów 2020
Wydrukuj    Prześlij mailem

Zapraszamy do odwiedzenia facebookowego profilu stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem" - organizatora corocznych "Komarowskich Potrzeb" w miejscu ostatniej bitwy kawaleryjskiej XX wieku. Tam piękne zdjęcia z sierpniowych uroczystości 100 Rocznicy Bitwy pod Komarowem.
 
Wieści z batalionu
Wydrukuj    Prześlij mailem

Jak dowiaduje się Rodzina Jazłowiecka, były dowódca 1 Batalionu Kawalerii Pancernej im.14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (obecnego Batalionu Ułanów Jazłowieckich), Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, mianowany został do stopnia generał dywizji. Szanownemu Panu Generałowi, członkowie Rodziny Jazłowieckiej składają serdeczne gratulacje i życzenia dalszych dobrych owoców Jego działań i pracy dla Wojska Polskiego i naszej Ojczyzny!.
Zmarła Śp. Red. Alicja Kasprzycka – Wierzbicka
Wydrukuj    Prześlij mailem

Jak dowiedzieliśmy się z opóźnieniem, w początku lipca br., zmarła Śp. Redaktor Alicja Kasprzycka - Wierzbicka, Członek Rodziny Jazłowieckiej od jej założenia,  uczestniczka jej prac i działalności, m.in. w ramach jej Zarządu, Członek Redakcji naszego biuletynu „ Ułan Jazłowiecki”, autorka licznych opracowań i artykułów związanych z historią 14 Pułku i innych jednostek Kawalerii II Rzeczpospolitej. W tym również biogramów oficerów pułku, jego Dowódcy, gen. dyw. Klemensa  Plisowskiego, jego brata płka Kazimierza, oraz córki Teresy Rosen, określonej w jej ujęciu jako „Spadkobierczyni ułańskiej tradycji”. Ponadto licznych publikacji związanych z tematyką historyczno - wojskową, szczególnie kawaleryjską. Czynnie angażowała się również w działalność innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, szczególnie kawaleryjskich, lecz również ŚZŻAK i Związku Kombatantów, wspierając je szczególnie przez tworzenie i redagowanie biuletynów i innych publikacji. Zarząd londyńskiego Koła Ułanów Jazłowieckich odznaczył Ją w dowód uznania Krzyżem Pułkowym, posiadała też szereg innych odznaczeń i dowodów uznania wobec Jej zaangażowania i aktywnej patriotycznej postawy, której dawała wyraz jako dziennikarka i autorka, zarówno po zmianach w Polsce w latach 1980/1990-tych lecz również wcześniej, gdy nie przynosiło to korzyści a nawet groziło konsekwencjami zawodowymi.
Niestety nie mogliśmy dotychczas uzyskać bardziej szczegółowych informacji związanych z okolicznościami Jej śmierci jak również miejsca pochowania, po nawiązaniu kontaktu z członkami Jej rodziny i uzyskaniu bliższych informacji, będziemy się starali naszych członków i przyjaciół Zmarłej informować.
Zarząd Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckiej.
Święto Pułkowe 2020
Wydrukuj    Prześlij mailem

Jak zapowiadaliśmy, tegoroczne Święto Pułkowe odbyło się w dniu 12 lipca br. ograniczonym programem jednak uroczyście, wobec ważnej 100-nej rocznicy walk 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w wojnie bolszewickiej 1920 roku oraz we wrześniu 1939 roku. Po uroczystej Mszy św. w Kościele OO. Bernadynów na Warszawskiej Sadybie, członkowie Rodziny Jazłowieckiej, przedstawiciele Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Burmistrza Dzielnicy Mokotów m. Stoł. Warszawy, Koła Rodzin 1 Dywizji Pancernej z jego Prezesem, i in., po odśpiewaniu Modlitwy Ułana Jazłowieckiego złożyli kwiaty pod tablicą 14 Pułku na dziedzińcu kościoła oraz pod pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy Pułku walczących i poległych na Sadybie w 1939 roku. Obecna była Przełożona Generalna Sióstr Niepokalanek, Matka Maria Wawrzyna Chwedoruk, członkowie stowarzyszeń i Kół Pułkowych Kawalerii - 1 Pułku Uł. Krechowieckich - p. Stanisław Szlenkier i in. oraz liczni parafianie tutejszej Parafii. Członkowie Oddziałów Kawalerii Ochotniczej w barwach 14 Pułku z Sandomierza i Sochaczewa zapewnili asystę i prowadzenie części wojskowej oraz Wartę Honorową przy tablicy i pomniku. Odbyło się też mianowanie na ułanów - ochotników członków Oddziału Kawaleryjskiego z Sandomierza. Przedstawicie Rodziny z jej V-Prezesem płk M. Draganem i stowarzyszeń kawaleryjskich uczestniczyli też w dniach 9-10 lipca br. w Święcie 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie, obchodzonym w rocznicę Święta 14 Pułku, przekazując na ręce jego Dowódcy życzenia i gratulacje z tego tytułu oraz gratulacje w związku z zakończonymi przez Batalion z sukcesem, udziału w tegorocznych ćwiczeniach międzynarodowych w Drawsku Pomorskim.
 
Profesor Władysław Mironowicz
Wydrukuj    Prześlij mailem

Z głębokim żalem przyjęła Rodzina Jazłowiecka wiadomość o śmierci Śp. Profesora Władysława Mironowicza, wieloletniego członka naszej Rodziny, blisko związanego z  tradycją 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich przez bliskie pokrewieństwo Jego Matki, Śp. Pani Kazimiery Walickiej z porucznikiem Marianem Walickim, dowódcą czołowego szwadronu, poległego w szarży pod Wólką Węglową w 1939 roku. Jako profesor Instytutu Inżynierii Lądowej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, odnosił liczne sukcesy badawcze jak również w praktycznej działalności budowlanej na terenie Wrocławia ale szczególnie Wałbrzycha, za co był nagradzany licznymi odznaczeniami państwowymi i zawodowymi, jak też nagrodą Politechniki Wrocławskiej. Jako urodzony w roku 1934 Wilnianin, mąż córki Śp. Podpułkownika Macieja Kalenkiewicza, bohatera walk o polskość Kresów Północno - Wschodnich, był również związany tą tradycją, uczestnicząc jako członek rodziny w wielu uroczystościach poświęconych osobie Podpułkownika. Po kolejnej ciężkiej chorobie zmarł  w dniu 5 marca br. we Wrocławiu i pochowany został po nabożeństwie w Kościele NMP Królowej Polski we Wrocławiu - Klecinie i pochowany na tamtejszym Cmentarzu Parafialnym. Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia, zapewniając o naszej serdecznej o Nim pamięci, jako przedstawicielu rodziny która wpisała się szczególnie w historię 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
Zarząd Rodziny Jazłowieckiej.
Wigilia w Szymanowie 2019
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 14 grudnia 2019 w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się spotkanie wigilijne Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Obok licznie zgromadzonych członków Rodziny Jazłowieckiej, obecne były również członkinie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, delegacja 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego wraz z grupą oficerów i podoficerów a także delegacje Oddziału w barwach 14 Pułku UJ Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa, Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku z Lubniewic i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Wrocławia. Po meldunku wojskowym przed Szymanowskim klasztorem który zgromadził ułanów na koniach oraz rowerach a który odebrała Matka Wawrzyna, odczytany został rozkaz dowódcy Batalionu o przyznaniu medalu Panu Antoniemu Dudzińskiemu - prezesowi wydawnictwa Eko-Dom Grajewo. Wydawnictwo to od dłuższego czasu wydaje m.in. publikacje związane z historią 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po meldunku odbyła się uroczysta Msza Święta. Następnie Siostry podjęły zgromadzonych gości kolacją wigilijną, rozpoczętą życzeniami Matki Przełożonej. Po kolacji zebrani mieli okazję zapoznać się z historią działalności grup rekonstrukcyjnych a także samego Batalionu. Zwieńczeniem spotkania w Szymanowie było krótkie zebranie członków Rodziny Jazłowieckie podsumowujące działalność w 2019 roku.
 
Przegląd filmów kawaleryjskich
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 27 września 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie odbył się Przegląd Filmów Kawaleryjskich poświęcony szczególnie 14 Pułkowi Ułanów Jazłowieckich. Kończący obchody ważnych rocznic w historii Pułku: jego tworzenia w latach 1918/1919, udziału w wojnach ukraińskiej i bolszewikami, oraz w kampanii wojennej 1939 roku. Data przeglądu wybrana została ze względu na rocznicę zakończenia walk oddziału wydzielonego Pułku na warszawskiej Sadybie w obronie Warszawy, w dniach 27/28 września 1939 r. Przegląd filmów rozpoczął imieniu Rodziny 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich jej prezes, który witając wszystkich którzy zechcieli przyjęli zaproszenie na pokaz dokumentów filmowych poświęconych kawalerii II Rzeczpospolitej, szczególnie 14 Pułkowi Ułanów Jazłowieckich, powiedział: Dzisiejszy Przegląd organizowany jest na zakończenie dwuletnich obchodów rocznic: 100-lecia powstania 14 Pułku (1918/1919), jego działań zbrojnych w wojnach z Ukraińcami, lat: 1919, a następnie bolszewikami w latach 1919/1920, oraz 80-tej rocznicy jego walk w kampanii wojennej 1939 roku. Filmy które mają być pokazane, łączą ważne treści historyczne z przesłaniem jakim jest pamięć o poprzednikach dzisiejszych żołnierzy WP z 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich i ich kolegach z innych pułków kawalerii. Dedykowany jest pamięci Dowódców Pułku, szczególnie: pierwszego - gen. bryg. Konstantego Plisowskiego i ostatniego w 1939 roku, płka/gen. bryg. Edwarda Godlewskiego. Zarząd Rodziny Jazłowieckiej postanowił przyjąć formułę ukazania dokumentów filmów dokumentalnych, dzieł wybitnych reżyserów, odnoszących się w treści do wydarzeń z dziejów Wojska Polskiego, kawalerii II RP oraz 14-go Pułku Ułanów Jazłowieckich. Za zgodę na pokazanie swoich utworów, serdecznie dziękujmy PP. Reżyserom: Alinie Czerniakowskiej, Krzysztofowi Wojciechowskiemu i Jerzemu Oleszkowiczowi. W imieniu organizatora, Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich obecnych Reżyserów, Siostry Niepokalanki z Ich Przełożoną Generalną Matką Marią Wawrzyną Chwedoruk, Panie Wychowanki Niepokalańskie. Przedstawicieli Wojska Polskiego, Garnizonu Warszawa w tym Szwadronu Honorowego Kawalerii Wojska Polskiego a szczególnie serdecznie oficerów i żołnierzy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Dowódcą Panem Pułkownikiem dypl. dr Piotrem Balonem! Jak też Weterana lwowskiej Armii Krajowej z Oddziałów Leśnych 14 Pułku, Pana Prezesa Adama Gajdę. Przedstawicieli samorządów, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, dzięki któremu mogło dojść do spotkania w sali Centrum im. Profesora Janusza Kurtyki, muzeów i Archiwum Akt Nowych. Członków Stowarzyszeń i Kół Pułkowych Kawalerii, szczególnie w barwach 14 P. UJ oraz wszystkie rodziny ułańskie! Serdecznie powitał członków Rodziny Jazłowieckiej, szczególnie przybyłych z daleka! Przypomniał raz jeszcze że dzisiejsze wydarzenie artystyczne kończy organizowane przez Rodzinę Jazłowiecką dwuletnie obchody rocznic wydarzeń w które tak silnie wplecione były dzieje 14 Pułku. Tematyce tej poświęcona była ubiegłoroczna Konferencja Naukowa, organizowana przy współpracy naszej Rodziny z Instytutem Strategii Wojennej Akademii Sztuki Wojennej, Instytutem Pamięci Narodowej i Wojskowym Biurem Historycznym. Jej problematyka objęła okres formowania się pułku w latach l918/19, jego pierwsze walki (bitwę pod Jazłowcem), udział w walkach z bolszewikami w latach 1919/1920 oraz postać pierwszego Dowódcy Pułku, gen. Konstantego Plisowskiego. Przypomniane zostały koła pułkowe, jednostki wojskowe, organizacje i stowarzyszenia grupujące weteranów i przyjaciół pułku, oraz kontynuujące jego tradycje. Przy współpracy z Muzeum Wojska Polskiego i Dowództwem 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, przy wsparciu i pod patronatem Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, obchodziliśmy uroczyście Święto Pułkowe w Warszawie, poprzedzone uroczystością Święta 14 Batalionu, podczas którego otrzymał on swój sztandar. Uroczystości rocznicowe organizowały też ugrupowania sprawujące tradycje 14 Pułku w Sandomierzu i Wrocławiu. Przystępując do realizacji programu - pokazu filmów! należy jednak przypomnieć w imieniu P. dr Jerzego Radomskiego, historyka wojskowości, że w roku 1939 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich po sprawnej mobilizacji w dniach 27/28 sierpnia 1939 r. wyruszył transportami kolejowymi ze Lwowa w rejon Poznania, zajmując tam pozycje obronne na zachód od miasta. Następnie wraz z Armią Poznań, Podolska Brygada Kawalerii w której skład wchodził 14 Pułk, wycofywała się w walkach przez Ziemię Łódzką, uczestnicząc m.in. w Bitwie nad Bzurą oraz kontynuowała walki w obszarze Puszczy Kampinoskiej. Pułk walczył pod Górkami Kampinoskimi i Sierakowem, kończąc walki szarżą pod Wólką Węglową, którą otworzył drogę pozostałym jednostkom Armii Poznań do Warszawy, płacąc krwią i życiem licznych rannych i poległych żołnierzy Pułku. Groby Ich znajdują się na szeregu podwarszawskich i warszawskich cmentarzy, głównie w obszarze Puszczy Kampinoskiej. Po przebiciu się do Warszawy i krótkim pobycie w CIF (obecnie AWF), pułk kwaterował w Łazienkach, wydzielając oddział, wzmocniony żołnierzami 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. Bronił skutecznie Warszawy na Sadybie, tracąc tam jednak znowu rannych i poległych. Miejsce to upamiętniają tablice na murze Cmentarza kościoła OO. Bernardynów oraz na pomniku - głazie, którą odsłaniali: D-ca oddziału wydzielonego pułku w 1939 roku, ppłk. rez. Bolesław Kostkiewicz oraz poległy pod Smoleńskiem Generał bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki, Kanclerz Kapituły Orderu VM, D-ca Garnizonu Warszawa gen. Gilarski, były dowódca 14 Batalionu UJ, płk/gen.bryg. Dariusz Parylak i jego ówczesny dowódca, płk. Krzysztof Stachowiak. Ten skromny pomnik przypomina o udziale 14 Pułku i jego żołnierzy w obronie Warszawy, zakończonej kapitulacją w dniu 27 września. Datę tę chcieliśmy upamiętnić dzisiejszym spotkaniem jakkolwiek Ułani Jazłowieccy, jeszcze rano 28 września, nie wiedząc o zawieszeniu broni, atakowali w kierunku Wilanowa! Następnie Pan prof. dr. hab. Tomasz Nowak przedstawił sylwetki artystyczne autorów dzieł filmowych które miały być pokazane. Przewodniczenie spotkaniu objął Pan płk. rez. Janusz Zaczyński, po czym pokazane zostały filmy: Reżysera Krzysztofa Wojciechowskiego: „Szarża, czyli przypomnienie kanonu” i Reżyser Aliny Czerniakowskiej: „Ułani, Ułani…" Następnie przedstawicielka Wydawnictwa Eko-Dom, specjalizującego się w tematyce kawaleryjskiej, przedstawiła ofertę wydawniczą, szczególnie pozycji dotyczących 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich a przewodniczący poinformował że w księgarni IPN jest do nabycia rozszerzone wydanie „Dziejów Ułanów Jazłowieckich” oraz numer Biuletynu IPN z artykułem o 14 Pułku. Po przerwie obiadowej z posiłkiem na zaproszenie IPN, został wyświetlony film Reżysera Jerzego Oleszkowicza, pt.: „Od stepów Kubania do niepodległości”. Następnie głos zabrali: Matka Generalna Przełożona Sióstr Niepokalanek Maria Wawrzyna Chwedoruk, Prezes Środowiska Żołnierzy lwowskiej Armii Krajowej i weteran Oddziałów Leśnych 14 Pułku, Pan Adam Gajda, syn dowódcy 14-go Pułku, Pan Krzysztof Kunachowicz i Dowódca 14-go Batalionu Ułanów Jazłowieckich, pułkownik dypl. dr Piotr Balon, który wręczył Matce Generalnej Przełożonej i PP. Adamowi Gajdzie i Janowi Gromnickiemu, Prezesowi Rodziny Jazłowieckiej, miniatury Krzyża 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich oraz w imieniu Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej, plakietę z Znakiem Brygady. Następnie przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Rodziny Jazłowieckiej Panu Janowi Gromnickiemu, który podziękował reżyserom filmów, gospodarzom Centrum IPN, Siostrom Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, żołnierzom 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich i Garnizonu Warszawa oraz wszystkim uczestnikom, przypominając że spotkanie i pokaz filmów o historii 14 Pułku kończy obchody rocznic lat 1918/1919 i 1939. Na zakończenie w kościele zbawiciela odprawiona została Msza Św. z ceremoniałem wojskowym w intencji Ułanów Jazłowieckich i wszystkich walczących w obronie Warszawy w 1939 roku.
fot. Przystanek Historia Centrum Edukacyjne im. Janusza Kurtyki
Oroczystości wrześniowe w Górkach
Wydrukuj    Prześlij mailem

15 września br. przedstawiciele Rodziny Jazłowieckiej wzięli udział w uroczystych obchodach pamięci żołnierzy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich, którzy 80 lat temu, podczas wojny obronnej 1939 roku na terenie Puszczy Kampinoskiej stoczyli zaciekłe walki z okrążającymi Warszawę wojskami niemieckimi. Społeczność lokalna oraz władze samorządowe kolejny raz pokazały że pamięć o tych wydarzeniach jest trwała. W uroczystościach wziął udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak który złożył kwiaty przy Pomniku Poległych Ułanów Jazłowieckich oraz wziął udział w apelu pamięci i we mszy świętej w intencji poległych ułanów
 
 
Święto Pułkowe 2019
Wydrukuj    Prześlij mailem

Szanowni Państwo, informujemy że Święto Pułkowe w Warszawie w dniu 14 lipca przebiegło skromnie ale uroczyście z udziałem naszych Członków, Matki Generalnej Przełożonej SS. Niepokalanek, przedstawicieli władz Mokotowa, 14 Batalionu z Stargardu, środowisk kawaleryjskich i kombatanckich (AK i in.). Podczas Mszy św. wspominani byli wielokrotnie polegli i żyjący Ułani i Ich Koledzy, oraz następcy. Oddziały ułańskie prezentowały się dobrze, dwóch ułanów (z Sandomierza)  pasowanych zostało pod tablicą pułkową. Salwa honorowa (w wykonaniu O. z Sandomierza), wypadła nad podziw równo! Odczytany został list Szefa Urzędu Do spraw Kombatantów i OR przez jego reprezentantkę. Podczas spotkania w sali parafialnej usłyszelismy serdeczne słowa od Matki M. Wawrzyny i pozdrowienia od Dowódcy Batalionu. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Uczestnikom i współorganizatorom, szczególnie Członkom Zarządu Rodziny!
Z wyrazami szacunku, Jan Gromnicki.
Zdjęcia: Maciej Kupidura
Śp. prof. dr hab. Jan Wrabec
Wydrukuj    Prześlij mailem

Rodzina Jazłowiecka z żalem przyjęła wiadomość że w dniu 17 kwietnia br. zmarł we Wrocławiu Śp. prof. dr hab. Jan Wrabec, wybitny historyk sztuki okresu baroku, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, członek towarzystw i stowarzyszeń naukowych, autor ważnych publikacji o obiektach sakralnych i dot. architektury Wrocławia. Syn oficera Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich lwowskiej Armii Krajowej i WiN, por. Dominika Wrabeca, członek naszej Rodziny Pułkowej. Pogrzeb ŚP. Profesora Jana Wrabeca odbył się 25 kwietnia b. na Cmentarzu Parafialnym Św. Rodziny we Wrocławiu.

Zarząd i członkowie Rodziny Jazłowieckiej składają Małżonce i Bliskim Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

Śp. Por. Lech Cieślewicz
Wydrukuj    Prześlij mailem

Z żalem zawiadamiamy że w dniu 30 kwietnia br. odszedł na Wieczną Wartę w wieku 96 lat, Śp. por. Lech Cieślewicz, jeden z ostatnich Żołnierzy Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich lwowskiej Armii Krajowej, uczestnik walk w obronie wsi polskich i Akcji Burza o wyzwolenie Lwowa. Następnie w WP, represjonowany za przynależność do AK, zrehabilitowany w 1991 r., mianowany do st. porucznika. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem AK i in. odzn. Członek ŚZŻAK, Koła Pułkowego we Wrocławiu, Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Opiekun więźniów więzienia w Potulicach. Uroczystości pogrzebowe w dniu 4 kwietnia br. o godz. 12.00 w Bydgoszczy, rozpocznie Msza św. w Kaplicy SS. Klarysek przy ul. Gdańskiej, pogrzeb w grobie rodzinnym na Cmentarzu Parafialnym p.w. Serca Pana Jezusa, przy ul. Rynkowskiej. Rodzinie, Kolegom i Bliskim Zmarłego Śp. Pana Porucznika, Szanownego i Drogiego Członka naszej Rodziny Pułkowej, składamy serdeczne wyrazy współczucia.
 
Prezes i Zarząd Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
HISTORIA 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH W OPRACOWANIACH I RELACJACH JEGO ŻOŁNIERZY I HISTORYKÓW WOJSKOWOŚCI!
Wydrukuj    Prześlij mailem

Wydawnictwo specjalizujące się w publikacjach kawaleryjskich (m. in. o historii 14 Pułku UJ), przygotowuje zamierzone na pięć tomów wydanie drukiem: „14 Pułk Ułanów Jazłowieckich. Wspomnienia i relacje do dziejów” na podstawie udostępnionych przez Rodzinę Jazłowiecką autentycznych wspomnień, relacji i opracowań żołnierzy Pułku otrzymanych od Kół Pułkowych oraz autorstwa znanych specjalistów, historyków wojskowości. Kolejne tomy obejmować będą okres od powstania pułku, jego dzieje i dorobek wojenny i pokojowy lat 1918-1919, 1920, 1939-1945, działalność Kół Pułkowych, Rodziny Jazłowieckiej i stowarzyszeń, po dzisiejszy Batalion Ułanów Jazłowieckich z Stargardu, kontynuator tradycji i imienia Pułku. Członkowie rodzin Ułanów znajdą w nich wiadomości o wydarzeniach i okolicznościach w jakich przyszło żyć i walczyć ich przodkom a zainteresowani historią wiele ciekawych faktów. Jest to jedyna tego rodzaju edycja, obejmująca materiały źródłowe i opracowana dotyczące jednej Jednostki Wojska Polskiego przez cały okres jej dziejów! Kolejne tomy będą obejmować okresy i tematykę:
I. Z Kubania do Lwowa (już się ukazał!)
II. Praca pokojowa 1921-1939.
III. Kampania 1939 r.
IV. W kraju i na obczyźnie.
V. Jazłowiecka tradycja.
Jak informuje Wydawnictwo, tom pierwszy (350 stron, twarda okładka), dostępny jest za zaliczeniem pocztowym w cenie 45 zł., kolejne tomy w miarę ukazywania, (przy zamówieniu całości - ze zniżką), na podstawie zamówienia pocztowego, obejmującego: nazwisko i imię lub nazwę i NIP instytucji, dokładny adres zamawiającego, nr. telefonu, ew. adres internetowy, na adres:
EKO-DOM Sp. z o.o., Szymany 66, 19-200 Grajewo, lub e-mailem: biuro@eko-dom.pl.
Zarząd Rodziny Jazłowieckiej.
KOMUNIKAT ZARZĄDU RODZINY JAZŁOWIECKIEJ
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 15 grudnia 2018 r., po spotkaniu opłatkowym Rodziny w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, odbyło się zebranie członków Rodziny Jazłowieckiej, kończące kadencję Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zebrani przyjęli sprawozdanie Zarządu za okres kadencji lat 2016-2018 i dokonali wyboru jej władz w osobach: P. Jan Gromnicki - Prezes, PP. Marek Dragan i Andrzej Nowarski - jako V-Prezesi, oraz PP. Marek Babulewicz, Paweł Fedor, Stefan Gromnicki i Maciej Kupidura - Członkowie Zarządu. Członkami Komisji rewizyjnej zostali wybrani: PP. Tomasz Nowak, Janusz Zaczyński i Maria Żółtowska. Członkiem Honorowym Rodziny wybrano Pana Krzysztofa Kunachowicza, dotychczasowego V-Prezesa Rodziny, syna Dowódcy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Po dyskusji, przyjęto plan pracy na rok 2019.
 
Zarząd Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
Spotkanie Opłatkowe Rodziny Jazłowieckiej 2018
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 16 grudnia w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się spotkanie wigilijne Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Obok licznie zgromadzonych członków Rodziny Jazłowieckiej, obecni byli również członkinie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego, delegacje Oddziału w barwach 14 Pułku UJ Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa, Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku z Lubniewic i Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Wrocławia a także kompania honorowa 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego wraz z grupą oficerów i podoficerów. Szczególnym gościem był Minister do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk, który uhonorował Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek oraz Rodzinę 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Medalem Pro Patria. W imieniu Rodziny Jazłowieckiej medal odebrał prezes Jan Gromnicki.
Po meldunku wojskowym przed Szymanowskim klasztorem który odebrała Matka Wawrzyna, odbyła się uroczysta Msza Święta. Następnie Siostry podjęły zgromadzonych gości kolacją wigilijną, rozpoczętą życzeniami Matki Przełożonej. Zwieńczeniem spotkania w Szymanowie było krótkie zebranie członków Rodziny Jazłowieckiej w auli klasztoru.
 
PRZEKAZANIE PROPORCA
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 7 października 2018 roku, podczas Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży szkoły oraz ich rodziców, przekazany został uroczyście do ołtarza kaplicy Klasztoru, proporzec w żółto - białych barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, jako spełnienie intencji ustalenia z lat 1930-tych ówczesnej Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Niepokalańskiego, Matki Dobrowolskiej, Dowódcy 14 Pułku płka. Godlewskiego i Prezeski Koła Wychowanek Jazłowieckich, hr. Łubieńskiej o obecności emblematów Pułku we wszystkich kaplicach klasztorów niepokalańskich. Proporce Pułku zdobiły dawnej ołtarz w Jazłowcu, obecnie - ofiarowane przez weteranów Pułku w Szymanowie. Ponadto w klasztorach w Wałbrzychu przekazane przez wrocławskie Stowarzyszenie im. 14 Pułku i Burakowie - Wrzosowie, przez Rodzinę Jazłowiecką. Odbierająca proporzec, Przełożona Klasztoru, Siostra Maria Gabryela, przy udziale Dyrektorki Szkoły, Siostry Marii Leonardy, zapewniła że zostanie on umieszczony obok ołtarza, u stóp obrazu Błogosławionej Założycielki Zgromardzenia Matki Marceliny Darowskiej. W procesji z darami przekazali go: w imieniu 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu, kpt./rtm., Bartosz Smoter i por. rez. Szef Grupy Rekonstrukcyjnej w barwach Pułku Marek Babulewicz, w mieniu Rodziny Jazłowieckiej Państwo Anna i Wojciech Kupidura oraz reprezentująca Koleżeńskie Zjednoczenie Jazłowieckiej Pani Barbara Ciszewska. Po Mszy św. Prezes Rodziny Jazłowieckiej podziękował Siostrom, Przełożonej Klasztoru i Dyrekcji Szkoły za przyjęcie proporca, umożliwiając tym samym realizację ongisiejszego ustalenia o co upominała się też wielokrotnie Śp Siostra Grażyna Jordan. Wyraził też przekonanie że będzie on przypominał o modlącym się w kaplicy o walecznych Ułanach Jazłowieckich oraz o bliskich relacjach i związkach między Zgromadzeniem Niepokalańskim i Pułkiem Ułanów Jazłowieckich, w okrągłą rocznicę jego powstania. Łączył je przecież także kult Jazłowieckiej Pani. W pięknym, patriotycznym w treści przemówieniu, Pani Marta Mieszkowska, Prezes(ka) KZJ przypomniała o ważnym kontekście tego wydarzenia jaką jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz potrzebie jedności naszych środowisk w obliczu współczesnych zagrożeń dotykających naszą Ojczyznę.
 
Uroczystości wrześniowe 2018
Wydrukuj    Prześlij mailem

23 września bieżącego roku w Górkach Kampinoskich odbyły się  uroczystości upamiętniające zwycięską potyczkę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z niemcami z 17 września 1939 r. Po uroczystej Mszy Św. odbył się patriotyczny koncert dzieci z lokalnej szkoły a następnie przedpomnikiem upamiętniającym zwycięski bój ułanów, zostały złożone kwiaty.

 

 

Dwie ważne rocznice
Wydrukuj    Prześlij mailem

Elekcja Matki Bożej na Królową Polski

W roku 2018 obchodzimy 362 rocznicę Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza, nie darmo w mieście „Zawsze Wiernym”, które w 1655 roku obroniło się przed kozakami Chmielnickiego i Szwedami, uroczyście przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej, ślubował: „Ciebie za Patronkę moją i Królową państw moich obieram. Tak samo siebie, jak i moje królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, inflanckie,  smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam…”. Mianował Ją więc Królową Polski, co następnie podkanclerzy koronny, biskup przemyski powtórzył w imieniu stanów Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. A poeta Wespazjan Kochowski napisał: „ Twoja to Polska, Ty jej z dawna bronisz, i teraz ją w tym razie osłonisz”.

100 rocznica obrony Lwowa

W Dnia 31 października 1918 roku odziały ukraińskie, złożone z demobilizowanych żołnierzy armii austriackiej, przez nią wyposażone również w broń ciężką i dowodzone częściowo przez jej oficerów, zajęły wszystkie ważniejsze obiekty i części miasta. Odpowiedź mieszkańców, w większości Polaków, była niezwłoczna. Już 1 listopada w Szkole Sienkiewicza i Domu Technika utworzyły się pierwsze punkty oporu, które odparły ataki piechoty ukraińskiej, opanowując następnie remizę tramwajową a następnie (2 listopada) koszary przy ul. Wuleckiej, wyposażone w dużą ilość sprzętu, broni i amunicji. Już listopada powołano Naczelną Komendę Obrony Lwowa, dowodzoną przez płka Borutę - Piechowicza, obroną bezpośrednio dowodził kpt. Mączyński.  Dnia 6 listopada obrońcy posiadali 1500 karabinów, kilkanaście CKM, 2 działa a nawet 3 samoloty! Na zapleczu działał partyzancki, konny „Oddział Wilki”, w którym służyli m. in. późniejsi oficerowie 14 Pułku, Alfred Godlewski i Janusz Henryk Gurski, następnie profesor Wydziału Rolnego Politechniki Lwowskiej w Dublanach. Między 9 a 17 listopada, wobec dużych strat, szczególnie  wśród młodzieży i przewagi sił ukraińskich, nastąpił regres, przerwany dopiero dnia 20 listopada, na skutek odsieczy wojsk polskich, dowodzonych przez płka Michała Tokarzewskiego - Karaszewicza. Obrona Lwowa kosztowała jego społeczność dużą ilość poległych i rannych czym świadczy liczba grobów na Cmentarzu Obrońców Lwowa. Jej rocznica obchodzona jest zarówno we Lwowie jak i w wielu miejscach w Polsce, głównie z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodich, także w Warszawie uroczystością pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

Komarów 2018
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniach 22-24 sierpnia 2018 roku odbyły się IX Manewry Kawalerii pod Komarowem. Wśród trzech plutonów, w skład których weszli reprezentanci barw większości pułków przedwojennej kawalerii znalazł się także pluton praktycznie w całości składający się z ułanów w barwach jazłowieckich (wsparty dwoma szwoleżerami). Pluton wyróżniał się jednolitością umundurowania (zwłaszcza w ramach sekcji), sprawnym dowodzeniem i precyzyjnym wykonywaniem poleconych zadań. To też nie ma co się dziwić, nasz dowódca – Andrzej Bury – objął dowództwo składającego się z tych 3 plutonów szwadronu w zastępstwie kontuzjowanego Kamila Kubaczyńskiego, reprezentującego barwy 25 pułku ułanów wielkopolskich.

Bartłomiej Szeląg

 

UROCZYSTE OBCHODY 100-LECIA UTWORZENIA 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH
Wydrukuj    Prześlij mailem

Uroczyste obchody 100-lecia utworzenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich

 

Konferencja naukowa „100 - lecia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich”

Obchody 100 rocznicy utworzenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Warszawie zainaugurowano Konferencją Naukową, organizowaną przez Instytut Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej, Instytut Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. Gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego i Rodzinę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2018 roku w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. W jej programie autorzy referatów przedstawili dzieje 14 Pułku z uwzględnieniem szerszego kontekstu wydarzeń lat 1917/1918, tj. końca I wojny światowej i rewolucji bolszewickiej, na tym tle okoliczności powstawania, początkowo w ramach oddziałów „białej” armii rosyjskiej, z czasem samodzielnych, oddziałów Wojska Polskiego. Oraz problemów organizacyjnych w ramach niechętnych czasem formacji rosyjskich i pomocnych, jakkolwiek często samych zazwyczaj w trudnej sytuacji będących, interwencyjnych wojsk francuskich. Ponadto wybrane ważniejsze wydarzenia z późniejszych dziejów wojennych Pułku. Prof. dr. hab. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego omówił dzieje „ Dzikiej Dywizji” gen. Żeligowskiego w ramach której powstał późniejszy Pułk Jazłowiecki. Mgr Michał Przybylak z Akademii Sztuki Wojennej, bój pod Jazłowcem od której Pułk otrzymał swoją nazwę a dr Daniel Koreś z IPN we Wrocławiu przedstawił charakterystykę pierwszego dowódcy 14 Pułku, mjra/gen. Konstantego Plisowskiego. Płk. dr. hab. Juliusz Tym, Dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej ASW omówił przebieg bitwy z Armią Budionnego pod Brodami w 1920 r. która zdaniem Autora zapoczątkowała jego klęskę. Mgr Paweł Rozdżestwieński pokazał film z rekonstrukcji bitwy w pod Łomiankami i w Puszczy Kampinoskiej zakończonej szarżą, mającą odniesienie do szarży 14-go Pułku pod Wólką Węglową. Dr hab. Tomasz Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego omówił historię drużyn harcerskich które przejęły tradycję 14 Pułku a mgr Jan Gromnicki, prezes Rodziny Jazłowieckiej, działalność Kół Pułkowych i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, od lat 1930-tych do współczesności. Ppłk dr Jacek Lasota przedstawił przebieg przejmowania tradycji przez 12 Brygadę Zmechanizowaną (d. Kawalerii Pancernej) i Pułk Czołgów, dzisiejszy 14 Batalion Ułanów Jazłowieckich z Stargardu. Szczególnie ostatni referat wywołał dyskusję z udziałem uczestników tych wydarzeń. Udział w konferencji wzięli członkowie Rodziny Jazłowieckiej i osoby zainteresowane historią wojskowości, a co najważniejsze liczni oficerowie Wojska Polskiego z Garnizonu Warszawa i 14 Batalionu Jazłowieckiego.

 

Uroczystość w dniu święta 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z okazji 100-lecia utworzenia pułku

Obchodzona była w Warszawie w dniu 15 lipca 2018 r., pod Patronatem Honorowym Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana Ministra Jana Józefa Kasprzyka. Organizatorami jej były: Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Wojska Polskiego, 14 Batalion Ułanów Jazłowieckich, Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej w barwach 14 Pułku UJ. Rozpoczęła ją Msza św. w Kościele Zbawiciela odprawiona przez Ks. Komandora Janusza Gołąba z Duszpasterstwa Wojskowego w obecności przedstawicieli organizatorów, Wojska Polskiego - oficerów z Garnizonu Warszawa i 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z jego Sztandarem, Oddziałów Kawalerii Ochotniczej w barwach 14 Pułku UJ z Sandomierza, Lubniewic i Sochaczewa, zaproszonych gości i członków Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z całej Polski. Następnie uczestnicy udali się pod Pomnik Jazdy Polskiej, gdzie po powitaniu przez V- Prezesa Rodziny Jazłowieckiej P. Płka Marka Dragana i przemówieniu P. Ministra J. J. Kasprzyka odbyła się część uroczystości z ceremoniałem wojskowym w wykonaniu Kompanii Honorowej 14 Batalionu UJ, przy udziale ułanów z Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego z Garnizonu Warszawa. Po odegraniu Hymnu Polskiego odbył się Apel Pamięci w którego treści wspomnieni były dowódcy i polegli w bitwach i potyczkach lat 1918/1919/1920 i 1939/1946 Żołnierze 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Uroczystość zakończyła salwa honorowa, melodia „Śpij Kolego” w wykonaniu trębacza Garnizonu, odegrany też został Hymn 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Mimo ostatnio zmiennej pogody, dopisała ona w tym dniu podczas uroczystości. Kolejna jej część odbyła się w Muzeum Wojska Polskiego z udziałem Kompanii Honorowej z 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, również z ceremoniałem wojskowym. Po oddaniu czci Sztandarom - 14 Pułku znajdującego się w zbiorach Muzeum Pułku i nowo otrzymanemu sztandarowi 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, przemówieniu Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego dr Adama Buławy, odczytany został rozkaz D-cy 14 Batalionu UJ, P. ppłka Piotra Balona o przyznaniu Krzyży Batalionu Weteranom Pułku oraz innym osobom, które wręczył P. Płk. dr hab. Juliuszowi Tymowi i P. Andrzejowi Kunachowiczowi, synowi Dowódcy 14 Pułku i V-Prezesowi Rodziny Jazłowieckiej. Następnie dr hab. Juliusz Tym, Profesor Akademii Sztuki Wojennej, omówił najważniejsze epizody z dziejów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, po czym Janek G. potomek trzech Ułanów Jazłowieckich odczytał relację Gen. Antoniego Grudzińskiego, uczestnika szarży 14 Pułku w drugim dniu bitwy pod Jazłowcem. Uczestnikami uroczystości, poza organizatorami, oficerami i żołnierzami Wojska Polskiego, byli przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, stowarzyszeń pułkowych oraz członkowie rodzin Ułanów Jazłowieckich z całej Polski - Rodziny Jazłowieckiej.

Na zakończenie Prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich podziękował współorganizatorom i uczestnikom uroczystości, szczególnie Szefowi Urzędu DSKiOR i Dyrektorowi Muzeum Wojska Polskiego oraz Ich współpracownikom, Dowódcy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich, jego Oficerom i Żołnierzom oraz wszystkim uczestnikom za wysiłek organizacyjny i udział w obchodach rocznicy, ważnej dla wszystkich środowisk związanych z tradycją 14 Pułku lecz szczególnie dla pamięci o 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i Jego Żołnierzach. Uczestnicy konferencji oraz uroczystości w dniu 15 lipca br. mieli okazję wpisania się do Księgi Pamiątkowej. Następnie Urząd DSKiOR zaprosił wszystkich na poczęstunek.

 

Uroczyste święto 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich w dniu święta pułkowego w 100-lecie utworzenia pułku.

Uroczyście obchodzona była rocznica utworzenia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w siedzibie 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich w Stargardzie w dniach 6-7 lipca br., podczas której Batalion otrzymał Sztandar, będący kopią sztandaru 14 Pułku, znajdującego się w muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Zostaną wszyte w jego płat nici pierwszego sztandaru Pułku, ufundowanego przez Wychowanki Jazłowieckie, wręczonego Pułkowi przez Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu 6 lipca o godzinie 21.00 odbyła się pod Pomnikiem Ułanów Jazłowieckich zmiana warty i Apel Pamięci. Główna część uroczystości w dniu 7 lipca, po Mszy św. w kaplicy koszar, zgromadziła na Placu Apelowym Batalionu, licznie przybyłych oficerów - w tym trzech generałów, z 12 Dywizji i 12 Brygady Zmechanizowanej oraz innych jednostek Wojska Polskiego, dawnych dowódców i oficerów Batalionu z rodzinami, przedstawicieli władz powiatu i miasta Stargardu (fundatora sztandaru), grupę sióstr Niepokalanek z Przełożoną Generalną Zgromadzenia, Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich (współfundatora sztandaru), rodzin oficerów i żołnierzy Batalionu oraz zaproszonych gości. Po uroczystym wręczeniu sztandaru, którego Rodzicami Chrzestnymi byli Matka Maria Wawrzyna, Przełożona Generalna Sióstr Niepokalanek i Pan Adam Gajda, Prezes środowiska ŚZŻAK Obszaru Lwowskiego w imieniu Weteranów Pułku i odczytaniu rozkazów Dowódców 12 Brygady i Batalionu o wyróżnieniach i odznaczeniach Krzyżem - Znakiem Batalionu jego żołnierzy, Weteranów Pułku i osób zasłużonych dla tradycji pułkowej w Batalionie, odbył się uroczysty apel oraz defilada Batalionu na czele z nowym sztandarem. Rodziny żołnierzy i społeczeństwo Stargardu zaproszeni zostali na piknik w obszarze przyległego placu ćwiczeń, połączony w pokazem sprzętu i wyszkolenia żołnierzy Batalionu. Spotkanie na Placu musztry oraz w siedzibie Batalionu były okazją do złożenia gratulacji i życzeń Batalionowi na ręce jego Dowódcy, Pana pułkownika dypl. dr Piotra Balona oraz wręczenia okolicznościowych podarunków.

Święto pułkowe Chorągwi Rycerskiej Ziemi Sandomierskiej i Oddziału Kawalerii w barwach 14 Pułku Ułanów Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego

Święto odbyło się tradycyjnie w dniu 15 czerwca br. w rocznicę przekroczenia przez Pułk granicy Polski pod Śniatyniem w 1919 roku. Po defiladzie Grupy Rekonstrukcyjnej Ośrodka w barwach 14 Pułku, odbył się na Rynku Starego Miasta Apel Poległych oraz inscenizacja wkroczenia Pułku w granice Polski a następnie pokazy kawaleryjskie i piknik żołnierski oraz spotkanie gości, w tym rodzin Ułanów Jazłowieckich. ŚWIĘTO PUŁKOWE obchodzone też było we Wrocławiu przez Stowarzyszenie im. w 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Mszą św. w Kościele OO. Salezjanów oraz pokazami kawalerii ochotniczej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

 

Zawody konne o nagrodę 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Strzegomiu

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2018 roku w Ośrodku Sportu Konnego w Strzegomiu na Dolnym Śląsku, dawnym Państwowym Stadzie Ogierów, wznowiono z okazji 100-lecia 14 Pułku nagrodę imienia 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich dla najlepszego jeźdźca konkursów, którą otrzymała tym razem jeżdzczyni z Szwecji. Nagrodę na zaproszenie organizatorów wraz z jej fundatorem, wręczała Pani Elżbieta Gromnicka z d. Godlewska, córka oficera Pułku, b. pracownik Państwowej Hodowli Zarodowej Koni. Dobre miejsce w konkursach zajął też prawnuk Ułanów Jazłowieckich - dwu oficerów Pułku, Aleksander Kadłubowski. Zarząd Stowarzyszenia Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.

Ułan Jazłowiecki - nowy numer
Wydrukuj    Prześlij mailem

Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem "Ułana Jazłowieckiego".

Numer dostępny pod poniższym linkiem: 

Ułan Jazłowiecki Numer 37

Tablica Edwarda Godlewskiego
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 6 maja 2018 r. w Kościele Parafialnym (i Sanktuarium MB) w Różanymstoku w woj. białostockim, odsłonięta została tablica poświęcona pamięci śp. Generała bryg. Edwarda Józefa Godlewskiego, oficera 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich od lat 1918/1919 i jego dowódcy, w randze pułkownika w latach 1936-1939, także w kampanii wrześniowej 1939 r. od Poznania po Warszawę. Po kapitulacji Warszawy w której obronie uczestniczył na czele pułku i przejściu „do podziemia”, dowodził kolejno obszarem krakowskim, obszarem białostockim i okręgiem krakowskim ZWZ/AK. Aresztowany i więziony przez Niemców w kolejnych więzieniach i obozach, zamordowany został w obozie Mauthausen w roku 1945. Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy zgromadziła licznych mieszkańców Hermanowic (gm. Dąbrowa Białostocka, miejsca Jego urodzenia w roku 1895), Dąbrowy, Różanegostoku i okolic, przedstawicieli rodziny Generała, władz samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, ŚZŻAK i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Fundatorem tablicy jest ks. kanonik Czesław Gładczuk, profesor Seminarium Archidiecezjalnego w Białymstoku i sąsiad rodziny Generała.

 
100-lecie 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich
Wydrukuj    Prześlij mailem

100 LAT 14 PUŁKU UŁANÓW JAZŁOWIECKICH

1918 - 2018

Marszałek Piłsudski odznacza orderem Virtuti Militari V klasy sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. 20 marca 1921, Tomaszów Lubelski
Nagroda za film "Draża - czetnik. Legenda kresów"
Wydrukuj    Prześlij mailem

Z przyjemnością informujemy że Pan Reżyser Jerzy Oleszkowicz otrzymał  prestiżową nagrodę za film "Draża - czetnik. Legenda kresów", poświęcony oficerowi wojsk Królestwa Jugosławii oraz lwowskich Oddziałów Leśnych 14 Puku Ułanów Jazłowieckich.

Autorowi filmu dziękujemy oraz serdecznie gratulujemy zasłużonego wyróżnienia i oczekujmy na realizację zapowiedzianego, kolejnego dzieła o Ułanach Jazłowieckich!  Rodzina 14 Pułku UJ.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=R2LWN5-FBW8&authuser=0

Święto 10 Brygady Kawalerii Pancernej
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 4 sierpnia delegacja Rodziny Jazłowieckiej uczestniczyła na zaproszenie dowódcy w uroczystych obchodach Święta 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

 

Święto 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w dniu 9 lipca 2017 r. w Warszawie
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 9 lipca 2017 r. Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich obchodziła jak co roku Święto Pułkowe.

Rozpoczęło się Mszą św. w Kościele OO. Bernardynów na Warszawskiej Sadybie, w intencji poległych, pomordowanych, zmarłych i żyjących żołnierzy 14 Pułku oraz ich następców w współczesnym Wojsku Polskim a także tych wszystkich, którym bliskie są tradycje i pamięć o Ułanach Jazłowieckich.

Następnie pod tablicą Żołnierzy Pułku na dziedzińcu starego Kościoła odbył się Apel Poległych a po odśpiewaniu Modlitwy Ułana Jazłowieckiego, uczestnicy udali się pod pobliski pomnik, upamiętniający walczących tu w obronie Warszawy żołnierzy Pułku i Ich Kolegów z 6 Pułku Ułanów Kaniowskich, gdzie po odegraniu marsza pułkowego zapalono znicze i złożono kwiaty od Rodziny 14 Pułku i 14 Batalionu z Stargardu Szczecińskiego.

 
Uczestnicy uroczystości udali się następnie do auli klasztoru, gdzie odbyło się spotkanie, podczas którego  Prezes Rodziny Jazłowieckiej, po uczczeniu chwilą ciszy zmarłych Ułanów Jazłowieckich, śp. rtm. Jana Radwańskiego i por. Władysława Załogowicza przypomniał okoliczności towarzyszące tegorocznemu świętu oraz pokrótce dokonania Rodziny w ubiegłym roku i plany na rok następny, w tym związane z  rocznicą powstania Pułku w 1918 roku. Przekazał też gratulacje i życzenia od osób i instytucji,  przekazane na jego ręce dla Rodziny Jazłowieckiej. Dowódca Batalionu odczytał list gratulacyjny o Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej z Szczecina, w której składzie znajduje się 14 Batalion UJ. Zostały też wręczone dyplomy Członkostwa Zbiorowego Rodziny Jazłowieckiej Oddziałowi Kawalerii z Sandomierza oraz GRH z Sochaczewa, a wcześniej Odznaka 14 Batalionu Prezesowi Stowarzyszenia im. 14 Pułku UJ z Wrocławia, zaś jeden członków GRH pasowany został na jej ułana.
Ułan Jałowiecki Numer 36
Wydrukuj    Prześlij mailem

Dostępny jest już nowy numer Ułana Jazłowieckiego. Link poniżej:
 

Przypominamy że archiwalne wydania są dostępne w zakładce: "Ułan Jazłowiecki"

Ostatni Ułan Jazłowiecki z 1939 roku
Wydrukuj    Prześlij mailem

Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich poniosła kolejną bolesną stratę.
 
W dniu 5 marca 2017 r. zmarł w wieku 99 lat Śp. Jan Radwański, ostatni żyjący w Polsce Ułan Jazłowiecki, uczestnik kampanii wojennej 1939 r. Po Szkole Podoficerskiej w Trembowli, jako działonowy działka p-panc. st. ułan., uczestnik walk Pułku od Poznania po Warszawę. Po działaniach m.in. w Puszczy Kampinoskiej i szarży Pułku pod Wólką Węglową doprowadził działko p-panc do walczącej Warszawy. Uczestniczył następnie w obronie Stolicy na Sadybie-Czerniakowie do kapitulacji w dniu 28.09.1939 r. Po pobycie w obozach niemieckich, zwolniony z powodu odniesionej rany jako inwalida wojenny, działał w BCH nast. AK w okolicach Lwowa.
 
Po II wojnie św. zamieszkały w woj.opolskim, rolnik, czynny członek „Klubu Żółtego Proporczyka” - późniejszego Koła Pułkowego 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu, Związku Inwalidów Wojennych RP, ŚZŻAK i Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich i innych organizacji i stowarzyszeń kombatanckich. Uczestnik licznych wydarzeń i uroczystości związanych z tradycją 14 Pułku UJ organizowanych przez Koła Pułkowe w Polsce i w Londynie, Rodzinę Jazłowiecką oraz 1 Batalion Czołgów, obecnie 14 Batalion UJ w Stargardzie Szczecińskim.
 
Awansowany w do stopnia kapitana/rotmistrza. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Kampanii Wrześniowej, Odznakami 6 BKP i 1 BCz., Medalem „ Pro Memoria”.
 
Zmarł dnia 5 marca 2017 r. w Markotowie Dużym, gm. Wołczyn, woj. Opolskie i tam został pochowany. Mszy Świętej w kościele parafialnym w Smardach Dużych towarzyszyła asysta wojskowa Garnizonu Opolskiego WP, stowarzyszenia i Grupa rekonstrukcyjna w barwach 14 Pułku UJ, inne stowarzyszenia kombatanckie, władze Gminy i Miasta Powiatu Wołczyn, przedstawiciele Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, licznie zebrani mieszkańcy gminy.
 
Z głębokim żalem Rodzina Jałowiecka żegna ostatniego żyjącego w Polsce Żołnierza 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, wiernego Obrońcę Ojczyzny, oddanego tradycji Pułku Jazłowieckiego, Czciciela Jazłowieckiej Pani.
 
 
Zdjęcia: F. Bolechowski
Rodzina Jazłowiecka zawiadamia
Wydrukuj    Prześlij mailem

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy, że niemal w przededniu Święta Żołnierzy Niezłomnych odszedł na wieczną wartę śp. Por. Władysław Załogowicz.

Harcerz Lwowski, żołnierz Oddziałów Leśnych 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, więzień komunistyczny, oddany tradycji i historii "miasta zawsze wiernego" i jego żołnierzy, opiekun Ich pamięci za życia, a grobów po śmierci. 

Pogrzeb odbył się w dniu 3 marca na cmentarzu przy ulicy Bardzkiej we Wrocławiu.

Żegnali Go liczni mieszkający we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku lwowianie, delegacja Rodziny Jazłowieckiej, Poczty Honorowe z sztandarami środowisk: 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, kombatantów Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Oprawę  wojskową uroczystości przez udział Kompanii Honorowej zapewniło Dowództwo Garnizonu Wrocławskiego, z jego sztandarem. W przemówieniach i homilii podczas liturgii Mszy św. koncelebrowanej, podkreślany był zarówno jego patriotyzm, jak też silne związki z religią oraz niezłomna postawa wobec licznych dramatycznych  okoliczności jego życia.

Gdy żegnaliśmy Go podczas Mszy św. nie sposób nie wspomnieć gdzie się  wszystko zaczęło. A zaczęło się we Lwowie, gdzie przy ulicy Łyczakowskiej (16 czy 18), mieszkał z rodziną lwowski harcerz, późniejszy dowódca utworzonego z kolegów - też harcerzy „ Plutonu Grunwald”, włączonego następnie do Armii Krajowej przed i podczas „Akcji Burza”.Jako młody chłopiec wychowany w duchu patriotycznym i przesiąknięty ideologią harcerstwa II Rzeczpospolitej, już w czasie walk o Lwów z Niemcami w 1939 roku, współdziałał wraz kolegami z obrońcami miasta. Oczywistym tego skutkiem i konsekwencja byłą dalsza działalność, już konspiracyjna, w oparciu o kolegów z drużyny i przyjaciół z Łyczakowa. Aż do „Akcji Burza”, kiedy to na Ratuszu Lwowskim zawisła flaga polska, wkrótce zdjęta i „aresztowana”, podobnie jak uczestnicy wspólnych z „wyzwolicielami”, sowieckimi wojskami, niedawnych walk. Wśród nich bliski przyjaciel Felka, Józef Halski, któremu dało się przybyć do Polski dopiero po 13 latach.

Żołnierze przetrzebionego w walkach Plutonu Grunwald, bowiem poległo kilku jego członków, wobec zagrożenia aresztowaniem przerzuceni zostają za San, w rejon Przeworska, z zamiarem dążenia na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Jednak po decyzji o rozwiązaniu Armii Krajowej, część żołnierzy, w tym „Felek”, decydują się na powrót do  całkowicie już spenetrowanego Lwowa a następnie, „pół-oficjalnie” na wyjazd do Polski. Ale i tu żołnierze lwowskiej konspiracji nie znajdą spokoju. Daremne są próby podjęcia nauki, następują zatrzymania, aresztowania, trudności przy zmianach pracy, ciąży na nich piętno przeszłości… Więzienie PRL dotknęło też „ Felka” - Władysława Załogowicza!

Dodatkowo ciąży na „Felku” podejrzenie o ukrywanie (co najmniej) wiedzy o przewiezionym ze Lwowa  i ukrywanym sztandarze Armii Krajowej, wykonanym skądinąd według projektu Władysława Załogowicza. Tym który zgodnie z Jego życzeniem pochylał się nad Jego trumną. A widnieją na  nim wszystkie tak istotne dla Niego i Kolegów symbole: Matki Boskiej Ostrobramskiej z Kościoła na Łyczakowie, Orła w koronie, kotwicy Szarych Szeregów, lilijki harcerskiej. Tu wypada przypomnieć o życzeniu Jego i wszystkich „Matek i Ojców Chrzestnych sztandaru”, aby gdy odprowadzi Go na miejsce wiecznego spoczynku, znalazł się w Sanktuarium Pani Jałowieckiej w Szymanowie.

Gdy nieco zmniejszyły się trwające latami szykany i prześladowania w latach 1970/1980-tych „Felek” w swoim harcersko/Ak-owskim mundurze, zawsze z Krzyżem Harcerskim, z dystynkcjami starszego ułana (odmawiał bowiem przyjęcia stopni wojskowych od władz PRL) przystępuje do „ofensywy pamięci”. Jej skutkiem będą  tysiące wystąpień na spotkaniach, głównie z młodzieżą harcerska, szkolną ale i wojskowa (za to Batalion Ułanów Jazłowieckich uhonorował Go swoim znakiem), stworzonych dokumentów (dziś w archiwach niepokalańskim w Szymanowie i Rodziny Jałowieckiej), udział w uroczystościach i niestety pogrzebach Kolegów, dbałość o ich groby i pamięć o miejscach pochowania, aktywna i inspirująca działalność w „ Klubie Żółtego Proporczyka” - pod tą  nazwą kryło się w przyszłe Koło Pułkowe Ułanów Jazłowieckich we Wrocławiu, ŚZŻAK – tu współtworzenie środowiska „ Obszaru Lwowskiego”, wreszcie - powołanie Krzyża Obrony Lwowa (wł. II Obrony !), liczne relacje, wywiady,  publikacje i dokumenty, wreszcie utwory poetyckie. A wszystko to przepojone treścią i duchem głębokiej wiary i tego wszystkiego co najważniejsze i najpiękniejsze w naszej tradycji patriotycznej, Polskością.

Jakim powstawało to dzieło wysiłkiem, kosztem dla zdrowia ale i życia rodzinnego, wiedzą po części tylko Koledzy, ale głównie Małżonka i pozostali Członkowie Rodziny, którym składam w imieniu naszej Rodziny Jazłowieckiej najserdeczniejsze wyrazy współczucia i bliskości!

Za to co Uczynił w swoim nie łatwym, często dramatycznie trudnym życiu dla pokoleń, dawniej młodych, dziś już starszych albo jak ja starych Polaków, niech Cię Pan, Drogi nam Poruczniku „Felku” za przyczyną Pani Jazłowieckiej i Tej co w Jasnej Świeci Bramie, niegdyś obecnej nad koszarami 14 Pułku na wzgórzu Łyczakowskim, dziś tu we Wrocławiu, obdarzy Wiecznym Pokojem!

Zarząd i Prezes Rodziny Jazłowieckiej

 
 
 
 
 
 
Patrol żołnierzy 3. szwadronu oddziału leśnego 14 Pułku Ułanów AK podczas akcji "Burza" na Górnym Łyczakowie we Lwowie.
Od Lewej: Zdzisław Kiernicki, Lucyna Duda, Władysław Załogowicz, W. Pniewski (ze zbioru W. Załogowicza)
Uroczystość przekazania proporca
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 8 stycznia 2017 r. odbyła się w Kościele Parafialnym p.w. Błogosławionej Marceliny Darowskiej w Burakowie Wrzosowie, Gm. Łomianki, uroczyste przekazanie do ołtarza M.B. Jałowieckiej, proporca w barwach 14 p. UJ, na lancy kawaleryjskiej (będącej na uzbrojeniu pułku w wojnach lat 1919/1920). Przekazania proporca dokonali podczas Mszy św. v-prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jałowieckich, p. Krzysztof Kunachowicz, por. Lukasz Olejniczak, Oficer Wychowawczy Batalionu w imieniu jego dowódcy i dowódca GRH w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, p. Marek Babulewicz. Procesję z darami ołtarza tworzyli PP. A. i W., Kupidura z Rodziny Jałowieckiej i P. M. Mieszkowska z Koleżeńskiego Zjednoczenia Jałowieckiego.

Uczestnikami uroczystości byli: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek, Matka M. Wawrzyna Chwedoruk, S. M. Anna Jarząbek  oraz siostry z Klasztoru w Burakowie-Wrzosowie i in. klasztorów, delegacja Koleżeńskiego Zjednoczenia Jałowiec-kiego z Prezeską Zarządu Głównego p. Martą Mieszkowską, Członkowie Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, środowiska 1 Polskiej Dywizji Pancernej gen. Maczka -10 Pułku Strzelców Konnych w którym służyli żołnierze 14 Pancernego Pułku UJ., Koła Kombatantów Łomianki, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcyjnej w barwach 14 p. UJ w Sochaczewie z jej dowódcą Markiem Babulewiczem i grupa harcerek - Skautów Europy ze swoim proporcem.

Władze Miasta i Gminy  Łomianki reprezentowali płk. rez. Henryk Łazarski, Gł. Specjalista ds. obronnych oraz Radny Rady Miasta i Gminy, leśniczy Krzysztof Wawer, reprezentujący też wraz z leśniczym Jarosławem Staniszewskim, Dyrekcję Kampinoskiego Parku Narodowego.

Na zakończenie uroczystości, Prezes Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich p. Jan Gromnicki, podziękował proboszczowi, ks. Kanonikowi Jerzemu Nikiełowi za wyrażenie zgody na przyjęcie proporca i umieszczenie go przy ołtarzu, mieszczącym figurę M.B. Jazłowieckiej oraz za wspólną modlitwę w intencji poległych, zmarłych i żyjących Ułanów Jazłowieckich oraz Ich Następców z 14 Batalionu Ułanów Jałowieckich. Przypomniał też intencję jaka kierowała się Rodzina Jałowiecka, fundując i przekazując proporzec w barwach pułku do obecnego Kościoła Parafialnego w Burakowie - Wrzosowie, dawnej kaplicy Klasztoru Sióstr Niepokalanek, przekazanej przez Zgromadzenie na rzecz parafii, p.w. jego Założycielki. A było nią ustalenie m. Generalną Przełożoną Zgromadzenia Niepokalańskiego z udziałem Wychowanek Jałowieckich i Dowódcą 14 Pułku, płkiem. E. Godlewskim, o obecności w kaplicach klasztornych - miejscach kultu Pani Jazłowieckiej, emblematów 14 Pułku. Przypomniał też że przy ołtarzu tutejszego kościoła znajduje się votum Batalionu, ryngraf autorstwa b. jego oficera, mjra J. Miąsko. Jak również że 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, kończył kampanię wojenną 1939 roku, po walkach od Poznania po Warszawę, bitwą szarżą pod Wólką Węglową jak też że polegli w nich żołnierze pułku spoczywają na pobliskich Cmentarzach Wojennych w Izabelinie i in. (w Puszczy Kampinoskiej) oraz Cm. Parafialnym Łomianek - Kiełpinie.

Po zakończeniu części oficjalnej, kościelnej, Siostry Niepokalanki z tutejszego klasztoru podjęły uczestników w swym prefektarzu świątecznymi wypiekami. Spotkanie  rozpoczęło przemówienie Matki Przełożonej Generalnej, w którym podziękowała też uczestnikom, szczególnie delegacji Batalionu, za udział w uroczystości, złożyła wszystkim życzenia noworoczne.

 

Spotkanie Opłatkowe 2016
Wydrukuj    Prześlij mailem

W dniu 17 grudnia w Klasztorze Sióstr Niepokalanek w Szymanowie odbyło się spotkanie wigilijne Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Miało ono przebieg szczególnie uroczysty, ponieważ środowisko ŚZŻAK 3 Obszaru Lwowskiego we Wrocławiu, postanowiło przyznać na sztandar 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z Stargardu Szczecińskiego, swój Krzyż II Obrony Lwowa. W związku z tym do Szymanowa przyjechała kompania honorowa Batalionu w sile plutonu ze swym sztandarem, pełniącym obowiązki Dowódcy Batalionu, majorem Piotrem Balonem, kapitanem Maciejem Paulem i liczną grupą oficerów i podoficerów.
 
Obecni byli, obok licznie zgromadzonych członków Rodziny Jazłowieckiej, również: członkinie Koleżeńskiego Zjednoczenia Jazłowieckiego z PP. Prezeskami Martą Mieszkowską i Barbarą Ciszewską, delegacje: Oddziału w barwach 14 Pułku UJ Stowarzyszenia Kawaleryjskiego z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Sochaczewa, 22 Pułku Ułanów Podkarpackich, 3 Obszaru Lwowskiego AK, Związku Oficerów Rezerwy im. Marsz. J. Piłsudskiego z Poznania i Konina, i in. stowarzyszeń kawaleryjskich oraz leśników Kampinoskiego Parku Narodowego.
 
 
 
Fot. W.Kupidura

Po meldunku delegacji Batalionu i stowarzyszeń złożonego Matce Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek przed  budynkiem  klasztoru, nastąpiła dekoracja sztandaru Batalionu  Krzyżem AK II Obrony Lwowa, przez Prezesa środowiska, p. Adama Gajdę, po czym uczestnicy udali się do Sanktuarium M.B. Jazłowieckiej. Mszę św. odprawił oraz homilię wygłosił O. Józef Rejch, franciszkanin, mieszkający  za młodu na warszawskim Czerniakowie, autor publikacji wspomnień o żołnierzach (m.in. 14 Pułku), broniących Warszawy we wrześniu 1939 roku. Uczestników powitała w serdecznych słowach Matka Przełożona Generalna Zgromadzenia, Maria Wawrzyna Chwedoruk.
 
Podczas kolacji wigilijnej w sali jadalnej szkoły, którą podjęły nas Siostry w liczbie ponad stu osób, rozpoczętej życzeniami Matki Przełożonej, wysłuchaliśmy też koncertu kolęd w wykonaniu trębacza Batalionu oraz złożyliśmy sobie wzajemnie życzenia świąteczne i noworoczne.
 
 
Fot. W.Kupidura
 
Następnie w auli klasztoru odbyło się krótkie  zebranie Rodziny Jałowieckiej, podczas której jej prezes  poinformował o najbliższych zamierzeniach jej Zarządu oraz w jej imieniu przekazał upominki świąteczne (wydawnictwa książkowe) Siostrom,  Batalionowi i zaprzyjaźnionym stowarzyszeniom, po czym uczennice szkoły wykonały dla nas piękny spektakl jasełkowy.